Ankieta dotycząca badania potencjału dywersyfikacyjnego produkcji ryb
Ankieta skierowana do gospodarstw rybackich, hodowców i producentów ryb związana z badaniem potencjału dywersyfikacyjnego produkcji ryb w ramach projektu PRO-PERCH „Dywersyfikacja produkcyjnej funkcji stawów ziemnych w oparciu o semi-intensywny wychów okonia Perca fluviatilis”, realizowana przez konsorcjum IRS, UWM i SGGW (więcej informacji dostępnych jest na stronie projektu: http://pro-perch.infish.com.pl).
Niniejsza ankieta jest anonimowa, nie wymaga podawania żadnych danych osobowych, a posłuży wyłącznie realizacji celów badawczych.
Sposób wypełniania ankiety: Kwestionariusz składa się z 22 pytań. Do każdego pytania dołączona jest lista możliwych odpowiedzi, proszę zaznaczyć te, które najbardziej Państwu odpowiadają. Generalnie możecie Państwo zaznaczyć tylko jedną odpowiedź, natomiast w wybranych pytaniach odpowiedzi może być więcej.
W ostatnim pytaniu możecie Państwo zadeklarować zainteresowanie dostępem do wytworzonej w projekcie dokumentacji i wyrazić chęć potencjalnego udziału w bezpłatnych szkoleniach poświęconych technologii produkcji okonia. Czas wypełnienia ankiety to około 10 min.
Bardzo dziękujemy za wypełnienie ankiety!!!
1) Jaka jest forma prawna Państwa działalności związanej z produkcją ryb: *
2) Proszę określić profil swojej działalności w kontekście produkcji ryb *
(można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź):
Required
3) Jak oceniacie Państwo system produkcji ryb w swoim gospodarstwie (niezależnie od rodzaju i typu produkcji): *
4) Jaka jest powierzchnia ewidencyjna stawów ziemnych w Państwa gospodarstwie
Clear selection
5) Jak Państwo ocenicie procent niewykorzystanej produkcyjnie powierzchni stawów ziemnych w swoim gospodarstwie: *
6) Które kategorie stawów ziemnych są wykorzystywane w Państwa gospodarstwie *
(można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź):
Required
7) Jak Państwo oceniacie kondycję ekonomiczną działalności rybackiej w swoim gospodarstwie:
Clear selection
8) Nabywcami ryb konsumpcyjnych z Państwa gospodarstwa są: *
(proszę ocenić w skali 1 - 5, gdzie: 1 - najmniej ważny odbiorca; 5 - najbardziej ważny nabywca)
1
2
3
4
5
klienci detaliczni
restauracje i smażalnie
łowiska wędkarskie
przetwórnie
hurtownie i sklepy
własne potrzeby
pozostałe
9) Jak oceniacie Państwo możliwości rozwoju sektora produkcji ryb? *
10) Jak Państwo określicie swój aktualny cel strategiczny: *
11) Czy w ostatnich 5 latach rozwinęliście i/lub zdywersyfikowaliście Państwo produkcję ryb w gospodarstwie, jeśli tak to w jakim kierunku . *
(można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź):
Required
12) Gdybyście Państwo zdecydowali się w najbliższej przyszłości na rozwój/dywersyfikację produkcji w gospodarstwie, to w jakim kierunku *
(można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź):
Required
13) Co w Państwa ocenie stanowi o mocnych, ewentualnie słabych stronach Państwa działalności produkcyjnej. *
(w każdym wierszu proszę wybrać jedną odpowiedź):
mocna strona
neutralność
słaba strona
lokalizacja
kompetencje pracowników
stali klienci
płynność finansowa
ustalona strategia działania
stan infrastruktury
warunki hydrotechniczne
możliwość realizacji pełnego cyklu produkcyjnego
14) Które z czynników w Państwa ocenie stanowią o szansach lub ewentualnie zagrożeniach dla Państwa działalności produkcyjnej. *
(w każdym wierszu proszę wybrać jedną odpowiedź):
szansa
neutralność
zagrożenie
dostępność odpowiedniej ilości wody wykorzystywanej w gospodarstwie
dostępność odpowiedniej jakości wody wykorzystywanej w gospodarstwie
dostępność funduszy krajowych/unijnych
dostępność kredytów bankowych
konkurencja
klarowność i przewidywalność przepisów prawnych
sezonowość sprzedaży
warunki pogodowe
sytuacja związana ze zbytem ryb
współpraca z innymi podmiotami z branży
zwierzęta rybożerne
kłusownictwo i kradzieże
choroby i warunki sanitarno-weterynaryjne produkcji
sytuacja związana z pandemią COVID-19
zainteresowanie produktem ze strony klientów
import produktów rybnych
dostępność przystępnych technologii produkcji
kompetencje adminstracji i urzędników
wędkarstwo
15) Czy w Państwa gospodarstwie produkuje się ryby okoniowate, a jeśli tak to jakie? *
(można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź):
Required
16) Czy wielkość produkcji/odłowu ryb okoniowatych w Państwa gospodarstwie jest ustalona/planowana z wyprzedzeniem ? *
17) Czy w Państwa ocenie ryby okoniowate są perspektywicznymi gatunkami w kontekście produkcji ryb konsumpcyjnych: *
tak
nie
nie wiem
okoń
sandacz
18) Czy w Państwa ocenie okoniowate są gatunkami atrakcyjnymi w kontekście wędkarstwa: *
tak
nie
nie wiem
okoń
sandacz
19) Jeśli dostępna byłaby odpowiednia technologia produkcji (oparta o dostępną w Państwa gospodarstwie infrastrukturę), to czy byliby Państwo zainteresowani wprowadzeniem produkcji okonia w swoim gospodarstwie: *
20) Jeśli tak, to interesowałaby Państwa: *
21) Proszę określić ważność uwarunkowań Państwa ewentualnej decyzji o podjęciu produkcji okonia w Państwa gospodarstwie. *
(proszę ocenić w skali 1 - 5, gdzie: 1 - najmniej ważne uwarunkowanie; 5 - najbardziej ważne uwarunkowanie)
1
2
3
4
5
udostepnienie dokładnych założeń technologiczno-ekonomicznych
zapewnienie doradztwa fachowego przed rozpoczęciem produkcji
wsparcie w uzyskaniu finansowania inwestycji
wsparcie merytoryczne podczas produkcji
ułatwienie zbytu ryb
22) Czy jest Pan zainteresowany dostępem do bezpłatnych informacji poświęconych technologii produkcji okonia w oparciu o stawy ziemne? *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy