TTÜ Virumaa Kolledži vilistlasküsimustik
Palun valige kõigi küsimuste puhul vastusevariant, mis kirjeldab Teie praegust tegevust või hinnangut kõige paremini!
Käesoleval ajal *
Jätkan õpinguid
Kirjuta õppeasutuse nimetus
Your answer
Jätkan õpinguid alljärgnevas valdkonnas
Õppeaste
Töötan
Minu praegune töö on
Minu töökoht on
Kolledžis õppimise ajal
Asutus, kus ma töötan, tegutseb peamiselt järgmises valdkonnas
Asutuses töötab
Minu ametialane positsioon asutuses on
Minu töökoht asub
Linn, asula, maakond
Your answer
Minu brutopalk (eurodes) põhitöökohal langeb vahemikku
Kuidas saite esmase informatsiooni oma praeguse töökoha kohta?
Kuidas hindate oma praegust tööd?
Hinnake oma võimalusi tööturul üldiselt
Millises valdkonnas vajate täienduskoolitust?
Your answer
Milliseid keeli oma töös vajate?
Kuidas aitasid õpingud kolledžis kaasa alltoodud oskuste ja võimete kujunemisele?
Aitasid tugevalt kaasa
Aitasid piisavalt kaasa
Aitasid vähe kaasa
Ei avaldanud mingit mõju
Eneseväljendusoskus(suuline, kirjalik, graafiline)
Töö infotehnoloogia vahenditega
Iseseisva töö oskus
Motivatsioon edasi õppida
Erialased teoreetilised teadmised
Oskus rakendada teoreetilisi teadmisi praktiliste ülesannete täitmisel
Võõrkeelte oskus
Meeskonnatöö oskus
Ettevõtlusalased oskused
Mida oleks võinud õppekavas rohkem olla?
Your answer
Millised õppeained või teemad võiksid õppekavast välja jääda või mille mahtu oleks soovitav vähendada?
Your answer
Kas viibisite oma õpingute jooksul vahetusüliõpilasena välispraktikal või õpingutel mõnes teises ülikoolis?
Kellelt saite õpingute jooksul kõige rohkem abi?
Leidke loetelust eriala, mille lõpetasite *
Lõpetamise aasta *
Mida soovite lisada?
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service