АНКЕТНА КАРТА
за проучване нивото на удовлетвореност на гражданите от достъпа, съдържанието и количеството на публично достъпна информация, относно цени и реимбурсиране на лекарствените продукти в България.
Във връзка с изпълнение на проект по Оперативна програма “Добро управление” - „Разработване на предложения за подобряване на гражданското участие в процесите на ценообразуване и реимбурсиране на лекарства, формиране и отчитане на публичните/бюджетните средства за здравеопазване в областта на лекарствата“,  най-учтиво ви приканваме, да участвате в настоящото проучване, с цел установяване нивото на удовлетвореност на гражданите от достъпа, съдържанието и количеството на информацията с публичен характер в областта на цените и реимбурсирането на лекарствени продукти в България.
Предварително ви благодарим за отделеното време и оказаното съдействие.
Анкетата е анонимна!


Sign in to Google to save your progress. Learn more
ПОЛ *
ВЪЗРАСТ *
ОБРАЗОВАНИЕ *
МЕСТОЖИВЕЕНЕ - Моля, посочете името на населеното място, в което живеете *
1. Коя институция регулира цените на лекарствата в България? *
2. Коя/и институции заплащат лекарствата с публични и/или бюджетни средства в България?  Имате възможност да посочите повече от един отговор! *
Required
3. Сравнявате ли цените на един и същи лекарствен продукт в различни аптеки, когато решите да го закупите? *
4. Как се информирате, относно цените на лекарствените продукти в България?       Имате възможност да посочите повече от един отговор *
Required
5. Има ли публична информация, относно нови лекарства, които се заплащат ежегодно от НЗОК? *
6.  Има ли публична информация, относно нови лекарства, които се заплащат ежегодно от МЗ? *
7. Знаете ли дали има мобилно приложение (предназначено за мобилен телефон или таблет), чрез което имате възможност да проследявате  цените на лекарствата в България, утвърдени от Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти (НСЦРЛП)? *
9. Запознати ли сте коя институция е отговорна за контрола върху безплатните лекарства (лекарствени продукти, заплатени с публични/бюджетни средства)? *
10.  Попадали ли сте на отчетна информация, относно безплатните за пациенти лекарствени продукти (лекарствени продукти, заплатени с публични/бюджетни средства), както и тези, които се заплащат от НЗОК или лечебни заведения? *
11. Знаете ли какво е ОЗТ (Оценка на здравни технологии)? *
12. Знаете ли какво включва ОЗТ (Оценка на здравни технологии)? *
Required
13. Коя институция извършва ОЗТ (Оценка на здравни технологии)? *
14.  Има ли публична отчетна информация за разходване на лекарства за извънболнична помощ, заплащани от НЗОК? *
15. Има ли публична отчетна информация за разходване на лекарства за болнична помощ, заплащани с публични средства? *
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy