PREVERITE ZNANJE ANGLEŠČINE TEST YOUR ENGLISH
Angleščina na ravni A2 English Level A2


Skupno število točk: 0-70 Total score: 0-70 points
Število strani: 14 Number of pages: 14

Angleščina na ravni A2
Pred vami je test na ravni A1 po Skupnem evropskem referenčnem okviru za jezike - SEJO. Rešite ga samostojno, brez uporabe slovarja ali učbenika. Vpišite ali označite ustrezen ali najbolj verjeten odgovor. Skupno lahko dosežete 70 točk. Kjer je možnih več rešitev, se samo delno rešene naloge vrednotijo z nič točkami. Za prehajanje med nalogami uporabite gumb "Naprej". Če se želite vrniti na predhodno stran in spremeniti rešitev prejšnje naloge, pritisnite gumb "Nazaj".
Ko boste rešili zadnjo nalogo, pritisnite gumb "Pošlji" in na povezavi "Ogled ocene" preverite svoje rešitve.
Uspešno reševanje!

English Level A2
Test your English according to CEFR - Common European Frame of Reference. Answer the questions by yourself, individually, without using a dictionary, a course book or any other help. Fill in , click or choose the most appropriate answers. You can obtain 70 points. Use the "Continue - Naprej" button to switch between tasks. To return to the previous page and change your answers to the previous task, press the "Back - Nazaj" button.
Once you have solved the last task, press the "Send - Pošlji" button and check your solutions on the "View Results - Ogled ocene" link.
Good luck!

Začnimo s potovanjem. Let's start the journey.
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy