АНКЕТА ВИКЛАДАЧА ЛУЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
Шановні колеги!
Сьогодні в умовах реформування системи освіти спостерігається тенденція до швидкої інформатизації та комп’ютеризації навчального процесу в освітніх закладах. Провідні ВНЗ України уже не перший рік практикують використання інформаційно-комунікаційних технологій у своїй діяльності.
З метою оцінки рівня готовності викладачів Університету до впровадження технології Інтернет-супроводу навчання, просимо Вас взяти участь в опитуванні та дати відповіді на запитання анкети.
Опитування анонімне. Результати будуть використані лише в узагальненому вигляді.


Щоб заповнити анкету, уважно прочитайте запитання та виберіть номер варіанту відповіді, який найкраще відображає Вашу точку зору. Якщо такого варіанту немає – запишіть свій у вільній графі анкети.
Деякі запитання для зручності подано у вигляді таблиць. У цьому випадку дотримуйтесь інструкції до таблиці.
ДЛЯ НАС ВАЖЛИВА ВАША ДУМКА. ДЯКУЄМО ЗА ВАШУ НЕБАЙДУЖІСТЬ ДО СПІЛЬНОЇ СПРАВИ!
Більшість українських вищих навчальних закладів практикує застосування у навчальному процесі комп’ютерних та мережевих технологій. Наступні запитання стосуються використання комп’ютерної техніки та Інтернет-мережі у Вашій роботі.
1. ОБЕРІТЬ ОБЛАДНАННЯ, ЯКЕ ВИ ВИКОРИСТОВУЄТЕ У СВОЇЙ РОБОТІ *
Вкажіть, як часто Ви ним користуєтеся
постійно
часто
іноді
рідко
не використовую
Комп'ютер/ Ноутбук
Мультимедійний проектор
Інтерактивна дошка
Веб-камера
Принтер
Сканер
2. ОБЕРІТЬ ОБЛАДНАННЯ, ПРИ КОРИСТУВАННІ ЯКИМ ВИ ПОТРЕБУЄТЕ СТОРОННЬОЇ ДОПОМОГИ *
Вкажіть, як часто Ви потребуєте сторонньої допомоги при користуванні ним
постійно
часто
іноді
рідко
не потребую
Комп'ютер/ Ноутбук
Мультимедійний проектор
Інтерактивна дошка
Веб-камера
Принтер
Сканер
3. З ЯКОЮ МЕТОЮ ВИ ВИКОРИСТОВУЄТЕ У РОБОТІ КОМП’ЮТЕРНУ ТЕХНІКУ? *
можна обрати кілька варіантів відповідей
Обов’язково
4. ЕЛЕКТРОННІ ВЕРСІЇ ДОКУМЕНТІВ ВИ ЗБЕРІГАЄТЕ НА … . *
можна обрати кілька варіантів відповідей
Обов’язково
5. ЯКИМИ З ПЕРЕЛІЧЕНИХ ПРОГРАМ MICROSOFT OFFICE ТА ЯК ЧАСТО ВИ КОРИСТУЄТЕСЬ? *
постійно
часто
іноді
рідко
не використовую
Word
Excel
PowerPoint
Access
Visio
Outlook
Publisher
SharePoint
6. ЧИ ДОВОДИЛОСЯ ВАМ КОРИСТУВАТИСЯ ТАКИМИ ПРОГРАМАМИ. *
так
ні
Adobe Reader
Fine Reader
Photoshop
Перекладачі (наприклад, PROMT)
Електронні словники (в т.ч. онлайн-словники)
7. ПІД ЧАС ЯКИХ ЗАНЯТЬ ТА ЯКУ САМЕ КОМП’ЮТЕРНУ ТЕХНІКУ ВИ ВИКОРИСТОВУЄТЕ? *
під час ЛЕКЦІЇ
під час СЕМІНАРІВ
під час ПРАКТИЧНИХ
Комп'ютер/ Ноутбук
Мультимедійний проектор
Інтерактивна дошка
Веб-камера
Принтер
Сканер
8. ЯК ЧАСТО ВИ ЗАХОДИТЕ У МЕРЕЖУ ІНТЕРНЕТ У РОБОЧИЙ ЧАС? *
9. ДЛЯ ВИХОДУ У МЕРЕЖУ ІНТЕРНЕТ У РОБОЧИЙ ЧАС ВИ ВИКОРИСТОВУЄТЕ… *
10. ЯКИМ БРАУЗЕРОМ ВИ НАЙЧАСТІШЕ КОРИСТУЄТЕСЬ? *
якщо Ви працюєте з кількома браузерами, оберіть той, який для Вас зручніший
11. ЯКОЮ ПОШУКОВОЮ СИСТЕМОЮ ВИ ЗАЗВИЧАЙ КОРИСТУЄТЕСЬ? *
якщо Ви використовуєте кілька пошукових систем, оберіть ту, яка для Вас зручніша
12. ЧИ ДОВОДИТЬСЯ ВАМ КОРИСТУВАТИСЯ У СВОЇЙ РОБОТІ ІНШОМОВНИМИ САЙТАМИ (окрім російськомовних)? *
13. ЧИ КОРИСТУЄТЕСЯ ВИ ОНЛАЙН-ПЕРЕКЛАДАЧЕМ У РОБОТІ З ІНШОМОВНИМИ САЙТАМИ ? *
14. ЯКОЮ ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ ВИ ВОЛОДІЄТЕ ТА В ЯКІЙ МІРІ? *
Низький рівень
Середній рівень
Вищий рівень
англійська
російська
французька
іспанська
польська
німецька
15. ЧИ МАЄТЕ ВИ ВЛАСНУ ЕЛЕКТРОННУ ПОШТОВУ СКРИНЬКУ ? *
16. ЧИ ЗАРЕЄСТРОВАНІ ВИ У ЕЛЕКТРОННІЙ БІБЛІОТЕЦІ? *
Якщо ТАК, то у якій саме
17. ЧИ ДОВОДИЛОСЯ ВАМ БРАТИ УЧАСТЬ У ІНТЕРНЕТ-ФОРУМАХ? *
18. ЧИ ДОВОДИЛОСЯ ВАМ БРАТИ УЧАСТЬ У ВЕБІНАРАХ ? *
19. ЧИ БРАЛИ ВИ УЧАСТЬ В ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦІЯХ ? *
20. ЧИ ДОВОДИЛОСЯ ВАМ СПІЛКУВАТИСЯ У МЕРЕЖІ В РЕЖИМІ РЕАЛЬНОГО ЧАСУ (наприклад через SKYPE чи ICQ)? *
21. ЧИ МАЄТЕ ВИ ДОСВІД СПІЛКУВАННЯ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ? *
22. У ЯКИХ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ ВИ ЗАРЕЄСТРОВАНІ? *
можна обрати кілька варіантів відповідей
Обов’язково
23. ЯКІ З ПЕРЕРАХОВАНИХ ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЙ НА ВАШУ ДУМКУ ВАРТО ВИКОРИСТОВУВАТИ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ СТУДЕНТІВ НЕЗАЛЕЖНО ВІД ФОРМИ НАВЧАННЯ ? *
можна обрати кілька варіантів відповідей
Обов’язково
24. ЧИ ЗНАЄТЕ ВИ САЙТИ, НА ЯКИХ РОЗМІЩЕНО НАВЧАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ З ДИСЦИПЛІН, ЯКІ ВИ ВИКЛАДАЄТЕ? *
Якщо ТАК, то які саме (вкажіть)
25. ЩО НА ВАШУ ДУМКУ ПЕРЕШКОДЖАЄ ШИРШОМУ ВИКОРИСТАННЮ ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЇ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УНІВЕРСИТЕТУ? *
можна обрати кілька варіантів відповідей
Обов’язково
26. ЯКІ ТЕХНОЛОГІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ВИ ВИКОРИСТОВУВАЛИ В СВОЇЙ РОБОТІ? *
27. ЯК ВИ ВВАЖАЄТЕ, ЯКОЮ Є ЕФЕКТИВНІСТЬ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У ПОРІВНЯННІ З ТРАДИЦІЙНИМИ ФОРМАМИ? *
28. НАВПРОТИ НИЖЧЕ ЗАЗНАЧЕНИХ ТВЕРДЖЕНЬ ПОСТАВТЕ ВІДМІТКУ, ЯКЩО ПОГОДЖУЄТЕСЯ З НИМ ТА НЕ ВІДМІЧАЙТЕ НІЧОГО, ЯКЩО НЕ ПОГОДЖУЄТЕСЯ *
29. ЩО НА ВАШУ ДУМКУ ПЕРЕШКОДЖАЄ ВПРОВАДЖЕННЮ ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ В УНІВЕРСИТЕТІ? *
можна обрати кілька варіантів відповідей
Обов’язково
30. ЧИ ХОТІЛИ Б ВИ ПРОВОДИТИ НАВЧАЛЬНІ ЗАНЯТТЯ ЗА ДИСТАНЦІЙНОЮ ФОРМОЮ? *
31. ОЦІНІТЬ ВАЖЛИВІСТЬ ПЕРЕРАХОВАНИХ КРИТЕРІЇВ ДЛЯ РОБОТИ ВИКЛАДАЧА, ЩО ПРАЦЮЄ ЗА ДИСТАНЦІЙНОЮ ФОРМОЮ *
зовсім не важливо
дуже важливо
важко відповісти
Знання інформаційних технологій
Вміння користуватися комп’ютерною технікою
Знання психологічних особливостей дистанційної взаємодії студента і викладача
Наявність наукового ступеня (кандидат наук, доктор наук)
Відмінне знання свого предмету
Творче/ нестандартне мислення
Високі комунікативні здібності
Наявність практичного досвіду зі спеціальності
32. ЧИ МАЄТЕ ВИ ДОСВІД РОЗМІЩЕННЯ НАВЧАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ НА ПЛАТФОРМІ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ (наприклад, MOODLE)? *
33. ЧИ ХОТІЛИ Б ВИ ВИКОРИСТОВУВАТИ КОМП’ЮТЕРНІ ТА ІНТЕРНЕТ- ТЕХНОЛОГІЇ У СВОЇЙ РОБОТІ? *
34. ЯКІ ДОДАТКОВІ ЗНАННЯ З ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ТА ІНТЕРНЕТ- ТЕХНОЛОГІЙ ВИ Б ХОТІЛИ ОТРИМАТИ? *
можна обрати кілька варіантів відповідей
Обов’язково
35. ЯКІ МЕТОДИ ТА ФОРМИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВИКЛАДАЧА, НА ВАШ ПОГЛЯД, Є НАЙБІЛЬШ ЕФЕКТИВНИМИ ? *
можна обрати кілька варіантів відповідей
Обов’язково
І на завершення, декілька запитань особисто про Вас.
І. ВАШ ПЕДАГОГІЧНИЙ СТАЖ *
ІІ. ОЦІНІТЬ ВАЖЛИВІСТЬ ПЕРЕРАХОВАНИХ КРИТЕРІЇВ ОСОБИСТО ДЛЯ ВАС У ВАШІЙ РОБОТІ *
не важливо
дуже важливо
важко відповісти
Висока заробітна плата
Можливість кар’єрного росту
Престижність роботи
Хороший колектив
Хороші умови праці (приміщення, робоче місце)
Вільний графік роботи
Можливість поїздок на конференції, семінари
Близьке розташування роботи від дому
Цікава, змістовна робота
Можливість отримувати нові знання, вміння
Відповідність роботи Вашим здібностям, нахилам
Достатня кількість вільного часу
Можливість працювати вдома
Можливість займатися науковою роботою
Можливість отримувати додатковий дохід шляхом репетиторства, проведення додаткових навчальних курсів, тренінгів тощо
Можливість експериментувати
ІІІ. ВКАЖІТЬ ВАШУ СТАТЬ *
ІV. ВАШ ВІК (повних років) *
V. ВАШ НАУКОВИЙ СТУПІНЬ або ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ РІВЕНЬ? *
VI. ВАША ВИКЛАДАЦЬКА ПОСАДА В УНІВЕРСИТЕТІ? *
VII. СКІЛЬКИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ВИ ВИКЛАДАЄТЕ У ПОТОЧНОМУ 2011-2012 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ? *
вкажіть кількість