แบบตอบรับการประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็น ร่างกฎหมายลำดับรองสำหรับพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2558 (การจดแจ้ง ส่งออก รายงานอาการไม่พึงประสงค์ และ Annex III)
ขอบคุณทุกท่านที่สนใจค่ะ :)

ขอปิดลงทะเบียนออนไลน์ค่ะ
หากผู้ใดสนใจเข้าร่วมการประชุมฯ สามารถลงทะเบียนได้ที่หน้างานได้เลยนะคะ

"ประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็น ร่างกฎหมายลำดับรองสำหรับพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2558"
วันที่ 10 สิงหาคม 2560 เวลา 8.30-16.30 น.
ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา อาคาร 4 ชั้น 6 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมจำนวน 2 ชุด ได้ที่
-
http://www.fda.moph.go.th/sites/Cosmetic/Shared%20Documents/Public%20Hearing/DL%20Document.rar
-
http://www.fda.moph.go.th/sites/Cosmetic/Shared%20Documents/Public%20Hearing/DL%20Document%20More.rar

ขอบคุณค่ะ

This form was created using Google Forms. Create your own