2017 – Grwpiau Cynllunio GŵylGrai
Ffurflen gais i bobol ifanc sydd am fod yn rhan o drefnu gŵyl gelfyddydau ieuenctid 2017
Cyflwyniad
Yn dilyn yr ŵyl beilot yng Nghasnewydd ym mis Awst y llynedd, rydym yn llawn cyffro o fod yn cynllunio GŵylGrai’r haf yma yn Llandudno.

Ydych chi rhwng 16 a 25 oed ac yn frwdfrydig dros y celfyddydau yng Nghymru? Oes arnoch eisiau helpu i gynllunio’r ŵyl gelfyddydau ieuenctid yma?

Bydd GŵylGrai yn cael ei gynnal yn Llandudno o 17 - 20 Awst 2017.

Oes diddordeb gennych i helpu i guradu a rhaglennu’r ŵyl? (hynny ydi, dewis gwaith a gweithdai celfyddydau ieuenctid cyffrous i’r ŵyl)

Neu ymuno â’r grŵp marchnata? (sicrhau bod pawb yn gwybod am yr ŵyl, helpu i flogio neu drydar neu bostio ar Instagram, diweddaru Facebook)

Neu ydych chi’n ymddiddori yn yr ochr fusnes? (cyllidebau, meddwl sut i godi arian, gwneud gwaith gweinyddol)

Neu ydych chi’n ymddiddori mewn rheoli digwyddiadau? (rheoli llwyfan, logisteg etc.)

Neu ydych chi'n byw yn Llandudno neu’r cyffiniau ac eisiau bod yn rhan o’r grŵp sy’n gyfrifol am roi stamp personoliaeth ddihafal Llandudno ar yr ŵyl?

Partneriaeth ydi GŵylGrai rhwng Arts Development UK, Rhwydwaith Celfyddydau Ieuenctid Cymru, Casnewydd Fyw, Venue Cymru a Chanolfan Mileniwm Cymru. Rydym yn ddiolchgar am gefnogaeth ariannol gan Gyngor Celfyddydau Cymru ac Uned Digwyddiadau Mawr Llywodraeth Cymru.

I gael gwybod rhagor am yr ŵyl ewch i http://www.rawffest.wales/


Sut i wneud cais

Llenwch y ffurflen isod.

DYDDIAD CAU: 6pm nos Iau 9fed Chwefror 2017.

Am bwy rydym yn chwilio?

Does dim gofyn i chi fod yn artist nac yn berfformiwr élite, ond mae gofyn awch am y celfyddydau a chreadigedd. Byddwch yn gyfforddus yn dweud eich barn mewn grŵp, ond ar yr un pryd byddwch yn wrandäwr da ac yn parchu pobol sydd o farn wahanol.

Faint ydi’r oed gofynnol?

Rydym yn chwilio am bobol rhwng 16 a 25 oed ar 1af Mawrth 2017.


Faint o ymrwymiad fydd hyn yn ei ofyn?

Bydd gofyn i chi fod ar gael ar gyfer cyfarfodydd cynllunio. Mae cyfarfodydd Gogledd Cymru ar yr 22ain o Chwefror, 8fed o Ebrill a'r 2il o Fehefin. Mae cyfarfodydd De Cymru ar yr 24ain o Chwefror, 8fed o Ebrill, a'r 31ain o Fai. Gwneir cynllunio arall drwy’r cyfryngau cymdeithasol a grwpiau llai. (Os ydych yn awyddus iawn i gymryd rhan ond yn methu dod ar un o’r dyddiadau, dywedwch wrthym ar ddiwedd y ffurflen isod).

Gobeithio y byddwch yn rhan o’r gwaith am ddwy flynedd: y flwyddyn gyntaf bydd eraill yn eich rhoi ar ben ffordd, a chithau’n gwneud hynny’r ail flwyddyn. (Bydd GŵylGrai yn digwydd mewn gwahanol rannau o Gymru bob blwyddyn.)

Ymhle a pha bryd byddwn yn cyfarfod?

Gogledd Cymru: Venue Cymru, Llandudno. De Cymru: y lleoliad heb ei gadarnhau ond mwya’r tebyg Caerdydd a Chasnewydd.

Mae oriau’r cyfarfodydd yn debygol o fod yn ystod y dydd ac yn gynnar gyda’r nos.

Byddwn yn gweithio gydag ymgeiswyr llwyddiannus i edrych ar ddewisiadau teithio fel na fyddwch ar eich colled.

Sut y byddwn yn dewis pobol ifanc i fod yn y grwpiau?

Rydym yn gofyn i sefydliadau i argymell pobol ifanc fysa'n hoffi bod yn rhan o hyn ac yn gallu cyfrannu’n dda. I weithio’n effeithiol, mae gofyn i’r grwpiau fod yn eithaf bychan. Bydd yn amcan gennym sicrhau bod grwpiau’n cynnwys: gwahanol rywiau, siaradwyr Cymraeg, pobol ifanc anabl, gyda taeniad daearyddol ar draws Cymru gan gynnwys ardaloedd dan anfantais, a phobol ifanc o grwpiau lleiafrifol. Mae arnom hefyd eisiau cwmpasu cynifer o ffurfiau ar gelfyddyd ag y bo modd: dawns, celfyddyd, drama, ffilm, syrcas, cerddoriaeth etc, yn ogystal â phobol sy’n frwdfrydig dros y celfyddydau ond yn fwy cysurus y tu ôl i’r llwyfan ac yn rhedeg pethau.


Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of RawFfest. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms