Професия "Иновационен мениджър"

Благодарим Ви, че се отзовахте на поканата за участие в настоящото проучване, което се провежда от Българска стопанска камара и Академия по иновационен мениджмънт.
Проучването има за цел да идентифицира потребностите от академично и следдипломно обучение по професиите "Иновационен мениджър" и "Иновационен експерт", както и възможностите за реализация на такива специалисти в българската икономика.
Въпросите в анкетната карта са насочени към работодатели и мениджъри, работещи в сферата на управление на изследователската и развойна дейност и иновациите.
Попълването на въпросите ще Ви отнеме до 15 минути. Молим Ви да отговаряте последователно и без пропуски на всички въпроси.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  Избрани са повече от 5 възможности
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  Избрани са повече от 3 възможни отговора
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question