Knowit 8. Oktober

Vi inviterer herved til bedriftspresentasjon med Knowit den 8. Oktober.

Sted:
Store Auditorium (rom 2144), Høyteknologisenteret, Thormøhlens gate 55, 5008 Bergen.

Tid:
Kl 16:15

Opplegget:

Først en kort bedriftspressentasjon etterfulgt av to faglige foredrag.

    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question