Онлайн социологическо проучване на тема „Състояние на трудовата заетост в региона на Видин и Калафат“
Проучването се извършва в изпълнение на проект "Иновативен образователен център", договор №BG05M9OP001-4.001-0127 изпълняван от сдружение "БОКАЯ".
Невъзможността за реализация на трудовия пазар води след себе си редица битови проблеми. Настоящото емпирично социологическо изследване ще бъде проведено изцяло онлайн и ще бъде насочено към определяне на факторите, които са в основата на високите нива на безработица сред младежите във Видин и Калафат. Получените резултати ще бъдат използвани за изработването на мерки, с които да се осигури по-голяма заетост. По този начин ще се спомогне за елиминиране на негативните последствия от невъзможността за намиране на работа и справяне с този сериозен проблем.
Целта на изследването е да определи основните причини за невъзможността жителите на Видин и Калафат да се реализират на пазара на труда и да направи анализ на този сложен социален проблем. За да бъде постигната тази цел ще се осъществят следните задачи:
- определяне влиянието на семейството, социалния статус и среда, нивото на образование, придобития опит;
- разглеждане на очакванията, изискванията и плановете на участниците към работата;
- събиране на информация за това какво стимулира участващите да търсят работа и как оценяват държавната политика в областта на заетостта.
Обект на това изследване ще бъдат представители на следните целеви групи:
- Икономически неактивни младежи, които не са в образование и обучение, на възраст до 29 години
- Лица, желаещи да започнат самостоятелна стопанска дейност.
1. Вие сте? (пол) *
2. В коя местност се намирате / уточнявате населеното място, ако желаете?
3. На каква възраст сте?
4. Вашето завършено образование? *
5. Вашето семейно положение? *
6. В момента вие сте?
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy