Formulari per participar en el projecte de millora de la competitivitat per a les empreses de Rubí
A continuació li demanem la següent informació amb l’objectiu de poder participar en el projecte de millora de la competitivitat.

Aquest projecte s'adreça a empreses* ubicades al terme municipal de Rubí, excepte comerç i turisme, i està subvencionat al 100% per l’Ajuntament de Rubí i la Diputació de Barcelona.

*Les empreses seleccionades han d’acomplir amb les seves obligacions laborals, tributàries i fiscal respecte a l’AEAT i Seguretat Social.
DADES DE L'EMPRESA
1- Nom de l'Empresa *
Your answer
2- NIF de l'Empresa *
Your answer
3- Adreça fiscal *
Your answer
4- Zona de Rubí (Polígon Industrial, zona centre..) *
5- Web
Your answer
6- Any de constitució de l'empresa *
Your answer
7- Des de quin any està el centre de treball a Rubí?
Your answer
8- Forma Jurídica *
9- Descripció Activitat *
Your answer
10- CNAE - Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques (4 dígits si és possible)
Your answer
11- Sector *
12- A quina de les següents cadenes de valor pertany? *
13- Facturació de l'any 2019
Your answer
14- Aproximadament, podria ubicar la facturació de l'any anterior en un dels següents trams? *
15- Nombre de treballadors/es
Your answer
16- Aproximadament, podria ubicar el nombre de treballadors d'aquest centre en un dels següents trams? *
17- Persona de contacte *
Your answer
18- Càrrec *
19- Telèfon de contacte *
Your answer
20- Correu electrònic de contacte *
Your answer
INFORMACIÓ DE L'EMPRESA
21 -L'empresa consta d'un centre únic o té diversos centres de treball
22- Aquest és el centre principal de l'empresa o un dels centres dependents?
23- Nombre de socis
24 - A l'any 2019, aproximadament quin percentatge de la xifra de negocis procedeix de les exportacions?
25- Valori en quin grau detecta al centre de treball les següents necessitats o aspectos de millora en la situació actual del COVID-19
Molt
Força
Poc
Gens
NS/ NC
Organització i Equip directiu
Màrqueting i Comunicació
Gestió econòmica
Finançament i inversions
Recursos humans
Planificació estratègica
Internacionalització
Innovació en processos productius
Transformació digital
Gestionar la sol·licitud d'ajudes i finançament COVID-19
25.1 - Quin és el principal aspecte de la pregunta anterior en el que voldríeu treballar primer?
Your answer
26 - Sisplau, confirmi les següents preguntes per poder participar en el projecte
No
Disposa de temps per poder participar en els projectes, amb una durada mínima de 10 a 12 hores de tutories personalitzades?
Disposa d'ordinador o portàtil amb càmara per poder realitzar les tutories de forma telèmatica?
Disposa de signatura electrònica?
27 - Quin ha sigut el primer canal pel qual ha conegut aquest programa?
28- Si us plau, marqui si coneixeix o ha utilitzat els següents serveis que ofereix l'Oficina de Serveis a l'Empresa (OSE) de l'Ajuntament de Rubí - Diverses opcions
Coneix i ha usat
Coneix però no ha usat
No coneix
NS/NC
Finestreta única empresarial
Servei d'emprenedoria
Mentoring o Consolidació empresarial empreses nova creació
Quadre de Comandament
Finançament a mida o Solucions Financeres
Planificació estratègica
Xarxa Rubí Empresa
Internacionalització
Transformació Digital
Formació Empresarial
Portal immobiliari
Pàgina web rubiempresa.net
COMPROMÍS DE L'EQUIPI DIRECTIU EN EL PROGRAMA
Declara que la seva empresa està al corrent de les seves obligacions locals, tributàries i fiscals respecte a l'AEAT i Seguretat Social. Que l'empresa està legalment constituïda i si s'escau en el registre que li corrrespongui. *
TERMES LOPD
L'informem que de conformitat amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, l’Ajuntament de Rubí és el responsable del tractament de les seves dades personals sent la finalitat d'aquest tractament garantir l'atenció deguda a les persones interessades i millorar la qualitat del servei. La legitimació per a dur a terme aquest tractament és el compliment d'una missió realitzada en interès públic. Podrà exercitar els seus drets d'accés, rectificació, supressió (“dret a l'oblit”), limitació, portabilitat i oposició dirigint-se a l'adreça comitedeseguretat@ajrubi.cat o dirigint-se a els oficines d'atenció a la Pl. Pere Aguilera, 1. 08191 Rubí. Així mateix, té dret a presentar una reclamació davant l'autoritat de control (apdcat.gencat.cat). Les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per a complir amb la normativa. Les dades que ens facilitin no es cediran a tercers, excepte obligació contractual o legal i els convenis amb les administracions públiques competents. Pot contactar amb el Delegat de protecció de Dades per correu electrònic a delegatprotecciodades@ajrubi.cat. *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy