משוב על הקורס לפיתוח מקצועי בית ספרי - התאמת מערכת החינוך למאה ה-21

משרד החינוך

מינהל הכשרה ופיתוח מקצועי לעובדי הוראה מינהל למדע ולטכנולוגיה
אגף א' לפיתוח מקצועי לעובדי הוראה אגף טכנולוגיות מידע


למורה שלום רב,

כדי לשפר את איכות הקורס בתכנית התקשוב–התאמת מערכת החינוך למאה ה-21, אנו מבקשים לקבל את הערכתך האישית לגבי תחומים שונים הקשורים לקורס.

תודה על שיתוף הפעולה!

  א. לפניך סדרת היגדים בהקשר לקורס, אנא סמן את מידת הסכמתך להיגד במדרג ההערכה הנע מ-1 (כלל לא) עד 6 (במידה רבה מאוד).

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ב. רציתי לומר ש...

  This is a required question
  This is a required question

  ג. פרטים אישיים

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  תודות!