PHIẾU THU THẬP Ý KIẾN VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (dành cho học viên Cao học)
Thân gửi Anh/Chị!
Để có những căn cứ thực tế làm cơ sở cho việc phát triển chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 tiến hành thu thập ý kiến của các học viên sắp tốt nghiệp đối với chương trình đào tạo thạc sĩ của Trường. Anh/Chị vui lòng đóng góp ý kiến qua việc điền đầy đủ các nội dung yêu cầu và đánh dấu vào ô của phương án trả lời phù hợp trong phiếu khảo sát. Ý kiến của Anh/Chị là cơ sở rất quan trọng cho quá trình xây dựng, đánh giá, điều chỉnh chương trình đào tạo của Trường. Chúng tôi đảm bảo tất cả thông tin cá nhân trong phiếu khảo sát hoàn toàn được bảo mật, các ý kiến đóng góp của Anh/Chị chỉ được dùng với mục đích phát triển chương trình đào tạo của Trường, ngoài ra không có mục đích gì khác.
Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Anh/Chị!
1.Khóa học
Your answer
2. Chuyên ngành được đào tạo
Required
3. Anh/Chị đánh giá như thế nào về chương trình đào tạo của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 đối với chuyên ngành được đào tạo của Anh/Chị?
Your answer
Cấu trúc chương trình
Nội dung chương trình
Phương pháp giảng dạy
Phương pháp đánh giá kết quả học tập
Chất lượng đội ngũ giảng viên
Điều kiện cơ sở vật chất
Phương tiện giảng dạy
Chất lượng cung ứng dịch vụ đào tạo
4. Mức độ đáp ứng về kiến thức, kỹ năng và năng lực của chương trình đào tạo theo chuyên ngành được đào tạo của Anh/Chị tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 so với yêu cầu công việc hiện tại hoặc dự định sẽ làm?
5. Yêu cầu về kiến thức tối thiểu cần có sau khi tốt nghiệp đối với trình độ thạc sĩ theo chuyên ngành được đào tạo của Anh/Chị tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2?
Your answer
Kiến thức chung/cơ bản và cơ sở thuộc ngành/chuyên ngành đào tạo
Kiến thức chuyên sâu của ngành/chuyên ngành để có thể đảm nhận công việc của chuyên gia trong lĩnh vực được đào tạo
Kiến thức về phương pháp nghiên cứu khoa học phù hợp để có thể độc lập nghiên cứu
Tư duy phản biện
Kiến thức về các ngành liên quan
Kiến thức tổng hợp về pháp luật, tổ chức quản lý và bảo vệ môi trường liên quan đến lĩnh vực được đào tạo
6. Yêu cầu về kỹ năng cần có sau khi tốt nghiệp đối với trình độ thạc sĩ theo chuyên ngành được đào tạo của Anh/Chị tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2?
Your answer
Kỹ năng hoàn thành các công việc phức tạp, không thường xuyên xảy ra, không có tính quy luật, khó dự báo
Kỹ năng nghiên cứu độc lập để phát triển và thử nghiệm những giải pháp mới, phát triển các công nghệ mới trong lĩnh vực được đào tạo
Kỹ năng ngoại ngữ có thể hiểu được các báo cáo hay bài phát biểu về hầu hết các chủ đề trong công việc liên quan đến ngành được đào tạo
Kỹ năng ngoại ngữ có thể diễn đạt bằng ngoại ngữ trong hầu hết các tình huống chuyên môn thông thường
Kỹ năng ngoại ngữ có thể viết được các báo cáo liên quan đến công việc chuyên môn
Kỹ năng ngoại ngữ có thể trình bày rõ ràng các ý kiến và phản biện một vấn đề kỹ thuật bằng ngoại ngữ.
7. Kỹ năng ngoại ngữ có thể trình bày rõ ràng các ý kiến và phản biện một vấn đề kỹ thuật bằng ngoại ngữ.
Your answer
Năng lực độc lập nghiên cứu khoa học, phát triển các quan điểm, luận thuyết khoa học, bước đầu hình thành ý tưởng khoa học, phát hiện, khám phá và thử nghiệm kiến thức mới
Năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề thuộc chuyên môn được đào tạo và đề xuất những sáng kiến có giá trị
Khả năng tự định hướng phát triển năng lực cá nhân, thích nghi với môi trường làm việc có tính cạnh tranh cao và năng lực dẫn dắt chuyên môn
Năng lực đưa ra những kết luận mang tính chuyên gia về các vấn đề phức tạp của chuyên môn, nghiệp vụ
Năng lực bảo vệ và chịu trách nhiệm về những kết luận chuyên môn
Khả năng xây dựng, thẩm định kế hoạch
Năng lực phát huy trí tuệ tập thể trong quản lý và hoạt động chuyên môn
Khả năng nhận định đánh giá và quyết định phương hướng phát triển nhiệm vụ công việc được giao
Khả năng dẫn dắt chuyên môn để xử lý những vấn đề lớn
Khả năng thực hiện công việc ở các vị trí nghiên cứu, giảng dạy, tư vấn và hoạch định chính sách hoặc các vị trí khác nhau thuộc lĩnh vực ngành, chuyên ngành đào tạo
8. Kiến nghị cụ thể với Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 trong việc phát triển chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ và tiến sĩ nhằm nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội (Vui lòng ghi cụ thể)
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Trường ĐHSP Hà Nội 2. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms