Přihláška do závodu SKARE 2018 - Seč
Kategorie
Zvolte kategorii *
Plavidlo
Číslo plachty *
např. 123
Your answer
Třída *
Vysvětlivky - P550 (jakákoliv pramice délky do 550 cm a ploše plachet do 7 m2); V12 (jakákoliv pramice délky do 550 cm a ploše plachet do 12 m2); OŽ (dětská okruhová plachetnice - žáci do 15 let - Optimist, Kadet, RS Feva); OT (libovolná třídová - okruhová plachetnice); ON (libovolná netřídová - jakákoliv jiná plachetnice - např. severka, kanoe a jiné oplachtěnky)
Název lodě *
např. Bohnice
Your answer
Kormidelník
Celé jméno *
např. Jan Novák
Your answer
Přezdívka *
např. Kápo
Your answer
Datum narození *
MM
/
DD
/
YYYY
Posádka
Jméno, příjmení, přezdívka
např. Petr Novotný - Ucho
Your answer
Jméno, příjmení, přezdívka
např. Petr Novotný - Ucho
Your answer
Jméno, příjmení, přezdívka
např. Petr Novotný - Ucho
Your answer
Jméno, příjmení, přezdívka
např. Petr Novotný - Ucho
Your answer
Jméno, příjmení, přezdívka
např. Petr Novotný - Ucho
Your answer
Skautský přístav / středisko
Název *
Your answer
Číslo *
Your answer
Místo působení *
Your answer
Oddíl
Your answer
Číslo oddílu
Your answer
Prohlášení
Poučení *
Posádka lodi, kterou přihlašuji, je řádně poučena o všech pravidlech akce, uvedených na webových stránkách závodu http://skare.skauting.cz/, relevantních právních předpisech (zejména Pravidla plavebního provozu, zákon o vnitrozemské plavbě) a bude je dodržovat stejně jako pokyny vydané při výkladu trati před závodem (vše k nahlédnutí v kanceláři registrace). Účastníci, které přihlašuji, jsou dobrými plavci, znalí plavby na vodě, fyzicky i psychicky připraveni absolvovat závod a mají předepsané i odpovídající vybavení a záchranné pomůcky. Nezletilí účastníci mají souhlas zákonného zástupce s účastí na této akci. Účastníci (i jejich zákonní zástupci) souhlasí s pořizováním a archivováním písemností, podobizen, obrazových snímků, obrazových a zvukových záznamů týkajících se účastníků nebo jejich projevů osobní povahy, a rovněž souhlasí s jejich používáním a zveřejňováním při prezentaci a obecné propagaci činnosti Junáka a této akce, a to v souladu s § 84, § 85 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., obč. zák. v jeho platném znění. Souhlasím, v souladu s § 5 odst. 5 a § 9 písm. a) zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění, aby výše uvedený pořadatel shromažďoval a uchovával osobní a citlivé údaje, týkající se mé osoby a osob uvedených v této přihlášce, a to především pro evidenční a informační účely, související s účastí předmětných osob na této akci.
Jméno a příjmení vyplňujícího *
např. Martin Nový
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service