Διαδικασία χορήγησης κωδικού για τους φοιτητές του Τμήματος Εμπορίας & Διαφήμισης

Διαδικασία χορήγησης κοινού κωδικού για πρόσβαση στην Online Pandora, e-class teicrete, ΕΥΔΟΞΟ και ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ. Ο κωδικός πρόσβασης είναι αυστηρά προσωπικός. Μην τον δημοσιοποιείται ή τον κάνετε γνωστό σε τρίτους. Η υπηρεσία αυτή αφορά μόνο τους φοιτητές του Τμήματος Εμπορίας & Διαφήμισης. Τεχνική Υποστήριξη: online-support@staff.teicrete.gr. Τηλ. 2810-379840.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question