UTVÄRDERING

Hej!
Syftet med denna utvärdering är att den ska hjälpa mig att utvecklas som lärare.
Kunskap om era upplevelser av mig och min undervisningen är viktig.
Den ligger till grund när jag tänker på vad som behöver utvecklas och förbättras.
Tack!
  Jag är en lärare du har förtroende för
  På mina lektioner utvecklas du och lär dig mycket
  I min undervisning kan du påverka och vara delaktig
  Please enter one response per row
  This is a required question
  din slöjdprodukt är bra eller dålig.
  hur du kan förbättra din slöjdprodukt.
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question