ROT STATUS IN EDUSAT DISTRICTS
BANGALORE RURAL, CHAMARAJANAGAR, RAMANAGAR, GULBARGA AND YADAGIRI
Email address *
ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಸರು *
ಶಾಲೆಯ ಹೆಸರು *
ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಆರ್.ಓ.ಟಿ. ಪರಿಕರಗಳ ದುರಸ್ಥಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ *
ಶಾಲೆಯ ಡೈಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ *
ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪರಿಕರಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. *
ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿತಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ(ದೃಢೀಕೃತ) *
Required
ಎಜುಸ್ಯಾಟ್ ನ ಆರ್.ಓ.ಟಿ. ಪರಿಕರಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದ 05 ಅಗ್ರ ಕಾರಣಗಳು. *
ಎಜುಸ್ಯಾಟ್ ನ ಆರ್.ಓ.ಟಿ. ಪರಿಕರಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದ 05 ಅಗ್ರ ಕಾರಣಗಳು. *
ಎಜುಸ್ಯಾಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ವಿವರ. *
ಎಜುಸ್ಯಾಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ವಿವರ. *
ಎಜುಸ್ಯಾಟ್ ಪಾಠಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಪಾಠ ಪ್ರಸಾರವು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಿತ್ತರವಾಗುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ *
ಎಜುಸ್ಯಾಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬೋಧನೆಗೆ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಅನುಕೂಲ / ಅನಾನುಕೂಲದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ. *
ಎಜುಸ್ಯಾಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಆಗುವ ಅನುಕೂಲ / ತೊಂದರೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ. *
ಎಜುಸ್ಯಾಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಸಲಹೆ / ಸೂಚನೆಗಳು ಇದ್ದಲ್ಲಿ, ಅದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ. *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service