Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης Γραφείου Πρακτικής Άσκησης
Στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, η πρακτική άσκηση των φοιτητών όλων των Τμημάτων του ΤΕΙ Πελοποννήσου υποστηρίζεται και επιδοτείται από την Πράξη «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο ΤΕΙ Πελοποννήσου»με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5032958.Η Πράξη υλοποιείται στο πλαίσιο των ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»και «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» που εντάσσονται στον αναπτυξιακό σχεδιασμό του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 και συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Ενημέρωση και εξυπηρέτηση από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης. Όσον αφορά στις προσφερόμενες υπηρεσίες υποστήριξης, συμβουλευτικής και ενημέρωσης; *
Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Ενημέρωσης: (Ανακοινώσεις, οδηγίες για την χρήση του πληροφοριακού συστήματος κτλ) *
Οι υπηρεσίες που σας παρείχε το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης σας βοήθησαν να ξεκινήσετε / ολοκληρώσετε την Πρακτική σας Άσκηση; *
Οι πληροφορίες που πήρατε από το γραφείο Πρακτικής Άσκησης, σας βοήθησαν να κατανοήσετε τα οφέλη της Πρακτικής Άσκησης; *
Submit
Clear form
This form was created inside of TEI Peloponnese. Report Abuse