vragenlijst leerling
Beste leerling

Mijn naam is Laura Masschelin en momenteel doe ik stage in het CLB in Ieper. Tijdens deze stage doe ik onderzoek naar de informatie-uitwisseling van leerlingengegevens en de communicatie over de CLB-werking. Ik schuif deze twee onderzoeksvragen naar voor:

(1) Wanneer en hoe worden leerlingengegevens uitgewisseld tussen de school en het CLB? Is dit conform aan de privacywetgeving, het decreet rechtspositie van de minderjarige en het decreet leerlingenbegeleiding?
(2) Hoe verloopt de communicatie naar de ouders over de CLB-werking?

Aan de hand van deze vragenlijst wil ik nagaan of jij op de hoogte bent van hoe het CLB te werk zou moeten gaan.

Alvast bedankt voor uw medewerking!

Met vriendelijke groeten
Laura Masschelin
2e master pedagogiek en onderwijskunde UGent

Met welk CLB kwam je in contact? *
Hoe kwam je bij deze vragenlijst terecht? *
Was je op de hoogte van het feit dat je probleem op de cel leerlingenbegeleiding besproken zou worden, met het CLB? *
Zo ja, hoe werd je daarvan op de hoogte gebracht?
Your answer
Werd je ervan op de hoogte gebracht dat het CLB hulp zou opstarten omtrent jouw hulpvraag? *
Zo ja, hoe gebeurde dit?
Your answer
Nam je zelf contact op met het CLB, na doorverwijzing van de school? *
Nam je op eigen initiatief contact op met het CLB? *
Wist je na een eerste gesprek met het CLB voldoende welke stappen het CLB zou ondernemen? *
Zo ja, hoe wist je dat?
Your answer
Wist je dat een CLB-medewerker beroepsgeheim heeft? *
Wist je dat het CLB onafhankelijk werkt van de school? *
Ondernam het CLB stappen waarvan je op voorhand niet op de hoogte was? *
Zo ja, welke stappen?
Your answer
Was alle informatie die het CLB gaf duidelijk voor jou? *
Wist je dat er een dossier opgemaakt wordt door het CLB dat jij mag inkijken? *
Als je nog een antwoord beter wil toelichten, kan dat hieronder.
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service