ใบสมัครเรียนแบบจัดตารางเอง Online MAY-SEP2018 สถาปัตย์ ม.4-5-6
ม.4-5-6 สถาปัตยกรรม : TCAS PAT4 : CU-TAD
ชื่อ *
Your answer
นามสกุล *
Your answer
ชื่อเล่น *
Your answer
ระดับการศึกษา ม.4 = ม.3 ขึ้น ม.4 , ม.5 = ม.4 ขึ้น ม.5 , ม.6 = ม.5 ขึ้น ม. 6 *
โรงเรียน *
Your answer
สายการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์มือถือตนเอง *
Your answer
เบอร์โทรศัพท์อื่นๆ ที่ติดต่อได้กรณีฉุกเฉิน
Your answer
Facebook
Your answer
Line ID
Your answer
รหัสวิชา :
กรุณาติ๊กเลือกรหัสวิชาที่ต้องการเรียน
เลือกรหัสวิชา *
เลือกวัน-เวลาเรียน : เดือนกรกฎาคม
เลือกวัน-เวลาเรียน : เดือนสิงหาคม
เลือกวัน-เวลาเรียน : เดือนกันยายน
เลือกราคาที่ต้องชำระ
กรุณาติ๊กเลือกราคาที่ต้องการชำระ
เลือกราคาที่ต้องชำระ *
รายละเอียดการชำระเงิน
กรุณากรอกรายละเอียดการชำระเงินโดยละเอียด

การสมัครจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์เมือทางเจ้าหน้าที่เช็คยอดการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว

*อย่าลืม* กรุณานำหลักฐานการโอนเงินฉบับจริงมาแสดงในวันที่เริ่มเรียนเพื่อแลกบัตรประจำตัว

วิธีการโอนชำระ *
เบอร์บัญชีที่โอนเข้ามา *
จากบัญชีเลขที่ : ระบุเฉพาะเลขท้ายสี่ตัว (ตัวอย่าง A/c XXXXXX0701) : โอน Counter ธนาคารไม่ต้องกรอก
Your answer
จากธนาคาร : กรุณาระบุเฉพาะกรณีโอนผ่านตู้ ATM และ Internet Banking : โอน Counter ธนาคารไม่ต้องกรอก
Your answer
สาขา : โอน Counter ธนาคารไม่ต้องกรอก
Your answer
จำนวนเงิน *
Your answer
วันที่โอน *
MM
/
DD
/
YYYY
เวลา *
Time
:
หมายเหตุ :
1. ผู้เรียนได้ศึกษาคอร์ส-ตารางเรียนมาเป็นอย่างดีแล้ว สงวนสิทธิ์เรื่อง การเปลี่ยนคอร์ส/เปลี่ยนเวลา รวมถึงการขอค่าลงทะเบียนคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
2. ผู้สมัครมีหน้าที่อ่านให้ถี่ถ้วนว่าคอร์สที่ท่านต้องการสมัคร รับระดับชั้นไหน วิชาอะไร ในการสมัครผิดจะถือว่าเป็นความบกพร่องของผู้สมัคร
3. ผู้เรียนควรมาเรียนตามตารางที่กำหนด ไม่ควรมาสาย ควรทำการบ้านให้ครบทุกครั้ง กรณีขาดเรียน กรุณาแจ้งกับผู้สอนใน Class ล่วงหน้า
ข้าพเจ้ารับทราบข้อตกลงและรายละเอียดในใบตารางเรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service