SEJARAH SPM:K1 - 2010
SOALAN SPM SEBENAR
NAMA
Your answer
SEKOLAH
Your answer
MAKLUMAT BERIKUT BERKAITAN DENGAN SISTEM TULISAN DALAM TAMADUN MESIR PURBA *
1 point
APAKAH SISTEM TULISAN TERSEBUT ?
APAKAH SISTEM TULISAN TERSEBUT ?
PENGANUT AGAMA HINDU BERUSAHA UNTUK MENCAPAI MOKSYA. MEREKA BERBUAT DEMIKIAN SUPAYA
1 point
SEJAK TAHUN 100 MASIHI, PERDAGANGAN MARITIM ANTARA INDIA DENGAN ALAM MELAYU TELAH BERKEMBANG. APAKAH KEPENTINGAN ALAM MELAYU KEPADA INDIA PADA MASA ITU?
1 point
APAKAH FAKTOR KEMAJUAN MASYARAKAT KERAJAAN MARITIM DI ASIA TENGGARA?
1 point
APAKAH PERKARA YANG DIPERSETUJUI DALAM RUNDINGAN BERIKUT? *
1 point
Captionless Image
TOKOH BERIKUT MEMBERI SUMBANGAN DALAM PENTADBIRAN NEGARA SEBELUM MERDEKA.
1 point
APAKAH SUMBANGAN MEREKA?
APAKAH SUMBANGAN MEREKA?
PADA BULAN APRIL 1961, PARTI BARISAN SOSIALIS TELAH MEMENANGI PILIHAN RAYA HONG LIM, SINGAPURA. MENGAPAKAH KEMENANGAN PARTI TERSEBUT MEMBIMBANGKAN LEE KUAN YEW?
1 point
IDEA PEMBENTUKAN PERSEKUTUAN MALAYSIA TELAH DIKEMUKAKAN SEJAK AWAL ABAD KE-19. MENGAPAKAH IDEA TERSEBUT DIPERSETUJUI BRITISH?
1 point
RAJAH BERIKUT MENERANGKAN BIDANG KUASA KERAJAAN PERSEKUTUAN.
1 point
APAKAH X?
APAKAH X?
RAJAH BERIKUT MENUNJUKKAN KOMPONEN PARLIMEN NEGARA KITA.
1 point
APAKAH X?
APAKAH X?
JADUAL BERIKUT MENERANGKAN SISTEM PEMERINTAHAN DUA BUAH NEGARA DI ASIA TENGGARA.
1 point
APAKAH PERSAMAAN SISTEM PEMERINTAHAN TERSEBUT?
APAKAH PERSAMAAN SISTEM PEMERINTAHAN TERSEBUT?
PADA 28 JUN 1914, PERISTIWA PEMBUNUHAN PEWARIS TAKHTA AUSTRIA-HUNGARY BERLAKU. ANTARA YANG BERIKUT, YANG MANAKAH KESAN DARIPADA PERISTIWA TERSEBUT?
1 point
TUANKU ABDUL RAHMAN TELAH MENCETUSKAN IDEA PENUBUHAN OIC PADA TAHUN 1971. ANTARA MATLAMAT PENUBUHAN PERTUBUHAN TERSEBUT ADALAH UNTUK
1 point
TOKOH BERIKUT ADALAH PEMIMPIN JERMAN YANG DITUDUH MENGINGKARI PERJANJIAN VERSAILLES YANG DITANDATANGANI PADA TAHUN 1919.
1 point
APAKAH BUKTI TUDUHAN TERSEBUT?
APAKAH BUKTI TUDUHAN TERSEBUT?
APAKAH KESAN PENGAMALAN SIFAT TERBUKA DALAM MASYARAKAT INDUS?
1 point
BAGAIMANAKAH KERAJAAN FUNAN BERUBAH DARIPADA KERAJAAN AGRARIA KEPADA KERAJAAN MARITIM?
1 point
PEPERANGAN AL-BASUS YANG BERLAKU PADA ZAMAN JAHILIAH MENUNJUKKAN MASYARAKAT ARAB MEMENTINGKAN
1 point
NABI MUHAMMAD SAW MENERIMA WAHYU PERTAMA IAITU SURAH AL-ALAQ AYAT 1-5 PADA 6 OGOS 610 MASIHI (17 RAMADAN). APAKAH YANG DIPERINTAHKAN OLEH ALLAH SWT KEPADA NABI MUHAMMAD SAW MENERUSI SURAH TERSEBUT?
1 point
BAGAIMANAKAH KEDUDUKAN ORANG YAHUDI SEPERTI YANG TERKANDUNG DALAM PIAGAM MADINAH?
1 point
Captionless Image
TINDAKAN BERIKUT DILAKUKAN OLEH NABI MUHAMMAD SAW SELEPAS PERANG BADAR BERAKHIR.
1 point
APAKAH KESAN DARIPADA TINDAKAN TERSEBUT?
APAKAH KESAN DARIPADA TINDAKAN TERSEBUT?
PADA ZAMAN PEMERINTAHAN KHULAFA AL-RASYIDIN, SESEORANG KHALIFAH DILANTIK MELALUI SISTEM SYURA. APAKAH KEBAIKAN SISTEM TERSEBUT?
1 point
MENGAPAKAH KHALIFAH UMAR BIN AL-KHATTAB MEWUJUDKAN JAWATAN WALI ATAU GABENOR SEMASA PEMERINTAHAN BELIAU?
1 point
MENURUT CATATAN CHINA, PERKAMPUNGAN TA SHIH TELAH WUJUD DI SUMATERA UTARA PADA TAHUN 650 MASIHI. KEWUJUDAN PERKAMPUNGAN TERSEBUT MEMBUKTIKAN
1 point
APAKAH PERSAMAAN PENDAPAT TOKOH BERIKUT TENTANG CARA KEDATANGAN ISLAM KE ASIA TENGGARA?
1 point
Captionless Image
SENARAI BERIKUT MERUJUK KEPADA UNDANG-UNDANG BERTULIS DALAM KERAJAAN MELAYU TRADISIONAL.
1 point
APAKAH KESAN PERLAKSANAAN UNDANG-UNDANG TERSEBUT?
APAKAH KESAN PERLAKSANAAN UNDANG-UNDANG TERSEBUT?
MAKLUMAT BERIKUT BERKAITAN DENGAN PENDIDIKAN FORMAL DI TANAH MELAYU
1 point
MAKLUMAT TERSEBUT BERKAITAN DENGAN
MAKLUMAT TERSEBUT BERKAITAN DENGAN
JADUAL BERIKUT BERKAITAN DENGAN PENCIPTAAN MESIN DI ENGLAND.
1 point
APAKAH KEGUNAAN MESIN TERSEBUT?
APAKAH KEGUNAAN MESIN TERSEBUT?
BANDAR BERIKUT MUNCUL PADA ZAMAN KEMUNCULAN PERTENGAHAN (1300-1600 MASIHI) DI ITALI.
1 point
APAKAH FAKTOR KEMUNCULAN BANDAR TERSEBUT?
APAKAH FAKTOR KEMUNCULAN BANDAR TERSEBUT?
JADUAL BERIKUT BERKAITAN DENGAN KEMASUKAN KAUM IMIGRAN KE TANAH MELAYU.
1 point
APAKAH KESAN PERTAMBAHAN TERSEBUT?
APAKAH KESAN PERTAMBAHAN TERSEBUT?
ANTARA YANG BERIKUT, YANG MANAKAH BERKAITAN DENGAN SEKOLAH VERNAKULAR MELAYU PADA AKHIR ABAD KE-19?
1 point
BERDASARKAN RAJAH BERIKUT, APAKAH KESIMPULAN YANG DAPAT ANDA BUAT BERHUBUNG KEGIATAN EKONOMI MASYARAKAT MELAYU TRADISIONAL?
1 point
Captionless Image
APAKAH KESAN AKTA BERIKUT TERHADAP MASYARAKAT BURMA?
1 point
Captionless Image
APAKAH KESAN KESENGSARAAN BERIKUT TERHADAP PENDUDUK TANAH MELAYU?
1 point
Captionless Image
PANTUN BERIKUT MENGGAMBARKAN KEDUDUKAN PEMBESAR DI PERAK SEMASA PENJAJAHAN BRITISH.
1 point
BAGAIMANAKAH PARA PEMBESAR TERSEBUT BERUSAHA UNTUK MENGEMBALIKAN HAK MEREKA?
BAGAIMANAKAH PARA PEMBESAR TERSEBUT BERUSAHA UNTUK MENGEMBALIKAN HAK MEREKA?
AKHBAR BERIKUT DIGUNAKAN OLEH KAUM MUDA SEBAGAI WADAH PERJUANGAN MEREKA DI TANAH MELAYU PADA TAHUN 1930-AN
1 point
APAKAH ISU YANG DIMUATKAN OLEH AKHBAR TERSEBUT?
APAKAH ISU YANG DIMUATKAN OLEH AKHBAR TERSEBUT?
TOKOH BERIKUT TELAH MEMBANGKITKAN SEMANGAT RAKYAT PRUSSIA DI MEDAN PERANG.
1 point
BAGAIMANAKAH BELIAU BERJAYA MEMBANGKITKAN SEMANGAT TERSEBUT?
BAGAIMANAKAH BELIAU BERJAYA MEMBANGKITKAN SEMANGAT TERSEBUT?
APAKAH PERANAN BUAPAK DALAM SISTEM PEMERINTAHAN YANG BERASASKAN ADAT PERPATIH DI NEGERI SEMBILAN?
1 point
Captionless Image
PADA AWAL ABAD KE-20, KEGIATAN BERPERSATUAN DI SABAH TIDAK MENONJOL. MENGAPAKAH KEADAAN TERSEBUT BERLAKU?
1 point
PERJANJIAN PERSEKUTUAN TANAH MELAYU TELAH DITANDATANGANI OLEH RAJA-RAJA MELAYU DAN BRITISH PADA 15 OGOS 1957. APAKAH KESAN PERJANJIAN TERSEBUT?
1 point
PADA TAHUN 1949, GABENOR SARAWAK, DUNCAN STEWART TELAH DIBUNUH. APAKAH KESAN PERISTIWA PEMBUNUHAN TERSEBUT?
1 point
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Yes. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms