IX spotkanie "Europa Cafe' " - Warszawa 23-24.03.2017r. - ZAPISY

ZAPRASZAMY na już IX spotkanie organizacji pozarządowych w ramach "Europa Café" działającej pod patronatem Komisji Europejskiej w Polsce.


Kiedy: Czwartek – Piątek 23-24.03.2017r.
Gdzie: w siedzibie Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Warszawie, ul. Jasna 14/16a


Zapraszamy na spotkanie, podczas którego:

-Będziesz mieć okazję spotkania się z organizacjami pozarządowymi z Norwegii, Rumunii i Irlandii i możliwość poznania 3-go sektora w innych krajach europejskich, nawiązywanie kontaktów oraz zadawanie pytań
-Dowiesz się więcej jak Europa Cafe może być inicjatorem ponadnarodowych działań NGO
-Dowiesz się jak polubownie rozwiązać spór w projekcie międzynarodowym i czym jest (jaka jest) mediacja w projektach transgranicznych
-Dowiesz się więcej o Europejskim Korpusie Solidarności

INFORMACJE PRAKTYCZNE:
• Do udziału w spotkaniu zaproszeni są przedstawiciele organizacji pozarządowych, w tym wszyscy uczestnicy wizyt studyjnych do Instytucji UE w Brukseli organizowanych przez Przedstawicielstwo KE w Polsce dla organizacji pozarządowych w czerwcu, październiku i grudniu 2013 roku oraz listopadzie 2014 i październiku 2016
• Planujemy również zaprosić NOWE NGO zajmujące się tematyką obywatelską do ‘Europa Cafe’
• Planujemy uczestnictwo ok. 25 osób
• Z jednej organizacji - jedna osoba


ROZLICZENIE KOSZTÓW:
• PKE Warszawa zwraca koszt noclegu (1 nocleg do 200zł brutto), dojazdu do Warszawy (PKP II klasa, autobus, lot ekonomiczny – jeśli tańszy, niż PKP II klasa), cateringu podczas obu dni oraz kosztu kolacji.
Zwrot dokonywany jest na podstawie biletu na trasie do Warszawy oraz faktury osobowej za nocleg (na uczestnika z danymi adresowymi, nie na organizację)
• powrót do miejsca zamieszkania i transport lokalny (autobus, metro, taxi) – we własnym zakresie


Więcej- w zaproszeniu wysłanym mailem oraz w zaproszeniu na portalu ngo.pl (dla nowych NGO)

ZAPISY do 08.03.2017

POTWIERDZENIE do 10.03.2017 (mailem)

Pozdrawiamy
Organizatorzy:)
Monika Łagodzińska, monika.lagodzinska@fundacjaperitia.pl
Katarzyna Pszczoła, katarzyna.pszczola@ec.europa.eu

A. Dane Uczestnika
A1. Imię: *
Your answer
A2. Nazwisko: *
Your answer
A3.Telefon komórkowy kontaktowy (prosimy wpisać JEDEN NUMER w formacie 000-000-000): *
Your answer
A4. Adres e-mail kontaktowy: *
Your answer
A5. Status uczestnika: *
Prosimy wybrać tylko jedną opcję:)
B. Dane organizacji pozarządowej (NGO):
B1. Nazwa NGO: *
Your answer
B2. Miejscowość NGO: *
Your answer
B3. Województwo NGO: *
Your answer
B4. Telefon kontaktowy NGO: *
Your answer
B5. Adres e-mail NGO: *
Your answer
B6. Strona www NGO: *
Your answer
C. Spotkanie 23-24.03.2017r. Europa Cafe', PKE, Warszawa, ul.Jasna 14/16a
C0. Dowiedziałam/-em się o spotkaniu Europa Cafe poprzez: *
Prosimy wybrać jedną opcję!
Required
C1. Będę uczestniczyć w spotkaniu Europa Cafe: *
C1a. Prosimy napisz w kilku zdaniach, jakie inicjatywy podejmowałaś/-eś w związku z tematyką europejską i obywatelską w ostatnich 2 latach (2015-2016) np. warsztaty, konferencje, debaty itd. (maks. 600 znaków) *
Krótki opis, grupa docelowa, efekty (rezultaty)
Your answer
C1b. Dla NOWYCH NGO- prosimy napisz w kilku zdaniach, dlaczego właśnie Ciebie (Twoją organizację) mamy zaprosić na spotkanie Europa Cafe i jak chcesz to spotkanie spożytkować po powrocie do swojego NGO? (maks.600 znaków) *
Ważne: dla NGO, które już uczestniczyły w spotkaniach Europa Cafe albo były na wizycie studyjnej w Brukseli- proszę wpisać NIE DOTYCZY
Your answer
C2. Wezmę udział w spotkaniu w: *
Ważne: oczekujemy uczestnictwa w obu dniach!
Required
C3. Chcę zgłosić 'mały temat',który sam/-a przedstawię podczas bieżącego IX spotkania Europa Cafe w pt.24.03.2017. (maks. 500 znaków) *
'Mały temat' to krótka prezentacja, informacja od uczestnika/członka Europa Cafe, podzielenie się wiedzą, doświadczeniem, problemem z innymi członkami sieci. Czas ok.15-25 minut (bez gości zewnętrznych)
Your answer
C4. Chcę zgłosić temat do przedyskutowania i opracowania w ramach Europa Cafe w 2017 roku (październik/listopad), podczas kolejnej X edycji Europa Cafe, ('duży temat'; maks.500 znaków). *
"Duży temat' to zagadnienie do przygotowania razem z innymi osobami, które dany temat uważają za ważny. Czas to ok. 45-50 minut ; goście zewnętrzni.
Your answer
C5. Zgłaszam zapotrzebowanie na zwrot kosztów noclegu z czwartku na piątek 23-24.03.2017r. w wysokości do 200 zł brutto na podstawie imiennego rachunku: *
Ważne : zwrot odbędzie się podczas lunchu drugiego dnia. Liczymy na uczestnictwo w całym spotkaniu:)
C6. Zgłaszam zapotrzebowanie na zwrot kosztów dojazdu do Warszawy (druga klasa PKP, bus lub lot jeśli tańszy) na podstawie imiennego biletu (internet) lub oryginalnego biletu. Ważne: droga powrotna na koszt własny! *
Ważne : zwrot odbędzie się podczas lunchu drugiego dnia. Liczymy na uczestnictwo w całym spotkaniu:)
C6a. Mój szacunkowy koszt dojazdu do Warszawy będzie wynosił: (prosimy wpisać kwotę brutto w PLN- tylko CYFRY, np. 56) *
Your answer
C7. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatorów oraz na przesyłanie materiałów promocyjnych i informacyjnych dot. Europa Cafe (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych – Dz. U. Nr 133, poz. 883). *
C8. Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r (Dziennik Ustaw nr 90 z 2006 poz. 631 z późniejszymi zmianami) wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku przez PKE w Polsce, pozostałych organizatorów oraz innych uczestników Europa Cafe. *
C9. Zobowiązuję się do wypełnienia ankiet ewaluacyjnych przygotowanych przez Organizatorów Europa Cafe. *
C10. Prosimy o wskazanie Pani/Pana preferencji żywieniowych:
Postaramy się spełnić Pani/Pana oczekiwania w miarę możliwości:))
C10. Jeśli masz ochotę napisać komentarz, notatkę, czymś się podzielić, to prosimy:))
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service