Aanvraagformulier Trainings- en ijsabonnement - Stichting​ ​Dream​ ​Big
Dit formulier betreft de abonnementsaanvraag voor de trainingen en het ijshuur.
Op basis van uw inschrijving reserveren wij ruimte bij de IJsbaan. Deze reservering kan niet meer ongedaan worden gemaakt. Om die reden is het herroepingsrecht dan ook niet van toepassing.
Email address *
Contactgegevens
Adres: *
Your answer
Huisnummer: *
Your answer
Postcode en woonplaats: *
Your answer
Mobiele nummer: *
Your answer
Persoongegevens
Naam rijd(st)er: *
Your answer
Geboortedatum: *
MM
/
DD
/
YYYY
Nationaliteit: *
Your answer
BSN-nummer: *
Your answer
Gegevens trainings- en ijsaanvraag
Informatie over dagpakket(en):
- Alleen mogelijk om HELE dagpakketen uit te kiezen met alle bijbehorende aangegeven onderdelen.
- Ballet verplicht vanaf twee keer per week schaatsen!
- Tijden te vinden op - hijh.org/Tijden-en-Groepen/

Wijzigingen:
Al eerder uren aangevraagd en wilt u wijzigen? In dat geval ​hoeft u NIET nog een keer het formulier in te vullen, maar de gewenste wijzigingen gewoon schriftelijk door te geven naar bestuur.hijh@gmail.com.

Let op: Wijzigingen gaan pas in na akkoord vanuit Stichting Dream Big.

Datum eerste training: *
MM
/
DD
/
YYYY
Kies uw wekelijkse dagpakket(en): *
Required
Kies extra ballet (vanaf twee keer per week schaatsen, ballet verplicht):
Tarieven
➔ Schaatsles, groep €10,00 / uur ➔ IJshuur €10,00 / uur*
➔ Schaatsles, semi-privé €25,00 / uur ➔ Off-ice €6,50 / uur
➔ Schaatsles, privé €50,00 / uur ➔ Ballet/Dans €6,50 / uur

Bovenstaande tarieven betreffen een regulier abonnement. Voor losse, incidentele lessen kosten 1,5 keer meer dan de bovenstaande tarieven (n.v.t. op (semi-)privélessen). Daarbij wordt geacht de gewenste datums naar bestuur.hijh@gmail.com gestuurd worden. Ook gemiste losse, incidentele lessen worden niet vergoed.

Geïnteresseerd in (semi-)privélessen?
Graag even vragen naar de mogelijkheden via bestuur.hijh@gmail.com.

*IJshuur tarief​ onder voorbehoud. I.v.m. met lagere energiekosten in het winterseizoen is de prijs vanaf begin september onder voorbehoud. Mocht de prijs veranderen en/of eventuele kortingen bijkomen, zult u dit terug vinden in uw factuur.

Exclusieve HIJH kortingsregeling
​HIJH leden die 4 dagpakketen of meer vanaf het begin van het seizoen afnemen krijgen 10% korting over de totale trainingskosten (exclusief ijshuur). Kortingsregeling niet van toepassing bij instroom en in het geval van zwaar lichamelijk letsel of langdurige blessures, conform desbetreffende clausule van de Algemene Voorwaarden, waarbij kostenvermindering op de jaarrekening eventueel als gevolg kan zijn. Korting verrekend aan het eind van het schooljaar.
Akkoord
Bij het invullen van dit formulier verklaart u de aangegeven abonnement onderdelen te willen afnemen, conform de “Algemene Voorwaarden” van Stichting Dream Big met betrekking tot de trainerskosten, de ijskosten, de bijbehorende trainingsuren en verklaart voor de betaling van de toegekende onderdelen zorg te dragen.
Bij het invullen van dit formulier gaat u ook akkoord met de wekelijks terugkerende trainingsuren en bijbehorende prijzen die samen een som maken over de gehele periode vanaf datum eerste training, zoals bovenstaand ingevuld.
Betalingsmethode
Doorlopende incasso:
- Door ondertekening van dit formulier geeft ik toestemming aan Stichting Dream Big en/of haar uitbestedingspartner om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een doorlopend bedrag van uw rekening af te schrijven in overeenstemming met de opdracht van Stichting Dream Big.
- De jaarkosten worden verdeeld in 10 of 11 gelijke betalingstermijnen. In alle gevallen zullen de uitvaldagen en eventuele kortingen dan vervolgens worden verrekend en/of gerestitueerd aan het eind van het seizoen door Stichting Dream Big.
- Bij het overschrijden van de werkelijk gemaakte kosten met het voorschotbedrag zal het verschil berekend en verrekend of gerestitueerd worden aan het eind van het seizoen.
- Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.
- Stichting Dream Big behoudt het recht om de betalingsinning uit te besteden aan een derde partij en hierbij alleen de nodige persoonsgegevens te delen. De verwerking van de persoonsgegevens zal plaatsvinden geheel conform de vereisten onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens (artikel 8 onder b Wbp).

of

Eénmalige storting:
- Door ondertekening van dit formulier gaat u akkoord met het vooruitbetalen van het gehele bedrag betreffende de som van de totale werkelijke kosten over het aankomende/huidige trainingsseizoen.
- Bij het overschrijden van de werkelijk gemaakte kosten met het vooruitbetaalde bedrag zal het verschil berekend en gerestitueerd worden.

Uw keuze: *
LET OP!
Gekozen voor automatische incasso?
- Op basis van uw inschrijving reserveren wij ruimte bij de IJsbaan. Deze reservering kan niet meer ongedaan worden gemaakt. Om die reden is het herroepingsrecht dan ook niet van toepassing.
- Op het moment wordt de administratie van de betalingsinning en facturatie uitbesteedt aan ClubCollect. Dit betekent dat u ClubCollect OOK NOG een machtiging moet geven, mocht u in termijnen willen betalen via automatische incasso.
- Er zal nooit door twee partijen tegelijkertijd voor dezelfde opdracht geïncasseerd worden. Wel zal er afwisselend geïncasseerd kunnen worden mocht één partij uitblijven in haar opdracht. Stichting Dream Big incasseert dus alleen als ClubCollect faalt in de desbetreffende handeling.
IBAN: *
Your answer
Rekeningnummer ten name van: *
Your answer
Plaats *
Your answer
Naam wettelijke vertegenwoordiger: *
Your answer
Datum: *
MM
/
DD
/
YYYY
Laatste vraag: *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.