Inschrijving Chiro Sint-Martinus Overijse 2018-2019
Beste ouder,
U wilt uw dochter inschrijven in chiro Overijse? Goede keuze!
Inschrijven is heel simpel en bestaat uit twee stappen:
1. Onderstaand formulier invullen
2. Het inschrijvingsgeld dat €30 bedraagt (€5 extra kost vanwege het te laat ingeschreven), storten op het rekeningnummer van de chiro BE40 7360 4033 2563 met als mededeling: Inschrijvingsgeld 2018 + naam kind + groep kind.
Identiteitsgegevens van het kind
Voornaam *
Your answer
Achternaam *
Your answer
Afdeling *
Geboortedatum *
dd-mm-jjjj
Your answer
Straatnaam en huisnummer *
Your answer
Postcode gemeente *
Your answer
Telefoonnummer ouder 1 *
Your answer
Telefoonnummer ouder 2
Your answer
Wie contacteren we wanneer de ouders niet te bereiken zijn? (naam en telefoonnummer) *
Your answer
E-mailadres ouder *
Your answer
Eventueel e-mailadres van andere ouder die ook op de hoogte gebracht moet worden
Your answer
Medische gegevens
Met deze Individuele medische gegevens geven ouders alle noodzakelijke inlichtingen over hun kind aan de Chiroleiding. De leidingsploeg zal deze informatie vertrouwelijk behandelen.

Geef altijd de volgende zaken mee op bivak/weekend: - Identiteitskaart ( vanaf 12 jaar) - Twee kleefbriefjes van het ziekenfonds Die heb je nodig bij de apotheker of een ziekenhuisonderzoek.


Als er iets verandert aan de gezondheidstoestand van uw kind is het belangrijk om dat door te geven aan de leiding zodat zij altijd op de gepaste manier kunnen reageren. Bij een volgend weekend/kamp zal gevraagd worden om de gegevens na te kijken en eventueel aan te passen.
Contactgegevens worden bijgehouden in het online Groepsadministratieportaal (GAP) en zijn nodig voor de dagelijkse werking. De basisgegevens (één adres, één telefoonnummer en één mailadres) worden doorgestuurd naar Chirojeugd Vlaanderen. De informatie over de gezondheidstoestand van het kind wordt bijgehouden door de leidingsploeg en wordt dus niet doorgegeven, tenzij aan (medische) hulpverleners. De leidingsploeg heeft afspraken gemaakt om daar vertrouwelijk mee om te gaan. De dieetvoorkeur wordt uiteraard doorgegeven aan de kookploeg.

Naam en telefoonnummer huisarts *
Your answer
Bloedgroep en resusfactor *
Your answer
Vroegere ziekten of heelkundige ingrepen *
Antwoord ja of neen. Indien ja, welke ziekte(n) of heelkundige ingreep?
Your answer
Werd uw kind gevaccineerd tegen tetanus? *
Antwoord ja of neen. Indien ja, in welk jaar?
Your answer
Uw kind lijdt aan? *
Required
Wat moet de leiding zeker weten over de bovenstaande aandoeningen? Wat moet er gebeuren in noodsituaties?
Your answer
Eet uw kind vegetarisch, halal of een ander specifiek dieet? *
Indien uw kind deelneemt aan een specifiek dieet, mag u deze dieet omschrijven bij de voorlaatste vraag 'inlichtingen'.
Moet uw kind tijdens het verblijf geneesmiddelen innemen?
Zo ja: welke, hoe dikwijls en hoeveel?
Your answer
Is uw kind vlug moe? *
Kan uw kind deelnemen aan sport en spel afgestemd op zijn/haar leeftijd? *
Kan uw kind zwemmen? *
Wij geven toestemming aan de leiding om bij hoogdringendheid aan onze zoon of dochter een dosis via de apotheek vrij verkrijgbare pijnstillende en koortswerende medicatie toe te dienen: *
Leiding mag - behalve EHBO - niet op eigen initiatief medische handelingen uitvoeren. Zonder toestemming van de ouders mogen ze zelfs geen lichte pijnstillende of koortswerende medicatie toedienen, zoals Perdolan, Dafalgan of aspirines. Hieronder kunt u hen die toestemming geven, zodat ze voor dergelijke zorgen niet naar een arts moeten.
Andere inlichtingen
Wanneer er iets verandert aan de gezondheidstoestand van uw kind is het belangrijk om dat door te geven aan de leiding zodat zij altijd op de gepaste manier kunnen reageren.
Your answer
Privacywetgeving
Beknopte privacyverklaring Chiro Sint-Martinus Overijse *
Uw persoonsgegevens en die van uw kind worden verwerkt door Chiro Sint-Martinus Overijse, Waversesteenweg 96, 3090 Overijse, chiro-overijse@hotmail.com. Dat gebeurt in het kader van ons ledenbeheer, voor de organisatie van activiteiten, en om u op de hoogte te houden van onze activiteiten. Meer info vindt u op www.chirooverijse.be . Lid worden van Chiro Sint-Martinus Overijse betekent automatisch ook lid worden van Chirojeugd Vlaanderen. In het kader van ledenbeheer en verzekering geven wij identificatie- en contactgegevens door aan Chirojeugd-Vlaanderen vzw, Kipdorp 30, 2000 Antwerpen, info@chiro.be. Meer info vindt u op chiro.be/privacyverklaring .Wilt u uw gegevens inzien, laten verbeteren of laten wissen, dan kunt u contact opnemen met de lokale groep of met Chirojeugd Vlaanderen via de vermelde contactgegevens. Uw inzagerecht uitoefenen kan ook via chiro.be/aanvraag-inzagerecht .
Foto's
Wij trekken graag wel eens een sfeerbeeldje om leuke momenten vast te leggen. Het is altijd fijn om het plezier dat uw dochter op de chiro beleeft te kunnen delen met jullie. Hiervoor hebben we wel jullie toestemming nodig. Deze foto's kunnen online gezet worden op onze facebookpagina, site of in ons Fientje (programmaboekje) geplaatst worden.
Chiro Overijse heeft de toestemming van de ouders nodig om foto's van hun kind openbaar te plaatsen. Voor groepsfoto's heeft chiro Overijse geen toestemming nodig van de ouders. Elke ouder mag steeds vragen aan een leidster van chiro Overijse om een foto van zijn of haar kind te verwijderen. Indien u geen toestemming geeft, weet dan dat er geen foto's van uw kind zullen getrokken worden, voor ons is het onmogelijk om elke foto apart naar de ouders door te mailen.
Foto's op de facebookpagina *
Foto's van uw kind kunnen online geplaats worden op onze facebookpagina (https://www.facebook.com/chirooverijse)
Foto's op de site *
Foto's van uw kind kunnen online geplaats worden op onze site (http://www.chirooverijse.be/)
Foto's in 't Fientje *
Foto's van uw kind kunnen geplaats worden in ons programmaboekje
Elektronische handtekening: *
Bijvoorbeeld: Ik, Mirthe Janssens, ouder/voogd van Peter Janssens bevestig het inschrijvingsformulier te hebben ingevuld op 13/09/2018.
Your answer
Bedankt!
Bedankt om het formulier in te vullen.
Vergeet het inschrijvingsgeld dat €30 bedraagt, niet te storten op het rekeningnummer van de chiro BE40 7360 4033 2563 met als mededeling: Inschrijvingsgeld 2018 + naam kind + groep kind

Tot binnenkort!

Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service