แบบประเมินผลการพัฒนาระบบสารสนเทศดิจิทัลบริหารจัดการศาสนสมบัติ(วัดร้าง) จังหวัดนครราชสีมา
ใส่ข้อความของคุณที่นี่
แสดงความคิดเห็นเพื่อนำไปพัฒนาและปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น *
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
1. มีการนําเสนอทั้งข้อความ และภาพที่เหมาะสม
2. สีและขนาดของตัวอักษรชัดเจน เข้าใจง่าย
3. ภาพและกราฟิกที่ใช้มีความเหมาะสม
4. มีรูปแบบและองค์ประกอบที่น่าสนใจและทันสมัย
5. มีรูปแบบที่เรียบร้อย จัดเป็นระบบ
6. มีความหลากหลายและน่าสนใจ
7. นวัตกรรมมีส่วนเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
8. นวัตกรรมเป็นสื่อที่ทันสมัย ทำให้เข้าใจง่าย
9. มีข้อมูลติดต่อกลับครบถ้วนและมองเห็นได้ชัดเจน
10. ระบบสามารถใช้งานง่ายและสะดวก
11. ความครบถ้วนของเนื้อหา
12. ภาพรวมของระบบ
แสดงความเห็น/ข้อเสนอแนะ
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33. Report Abuse