หลักสูตรฝึกอบรม "ผู้ควบคุมการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดต่ำและชนิดปรับกรด" วันที่ 18-22 กรกฎาคม 2565 (5วัน) จัดโดย บริษัท ฟู้ด เซอร์วิส แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด (FSC Thailand) ณ  ห้องลาเวนเดอร์ 2-3 ชั้น 3 อาคาร TK.3   โรงแรมทีเค. พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น  ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
- กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทุกช่อง โดยเฉพาะช่องที่มีเครื่องหมาย * มิฉะนั้นระบบจะไม่รับการลงทะเบียนของท่าน

- เมื่อลงทะเบียนในระบบแล้ว  ทีมงานจะส่ง "อีเมล" เเจ้ง "ยืนยันการจัดฝึกอบรมในหลักสูตรดังกล่าว" ไปยังอีเมลที่ท่านใช้ประสานงานการสมัคร กรุณาเช็ค Junk Mail ของท่านเป็นประจำ

- เมื่อได้รับ "อีเมล" ยืนยันการอบรมแล้ว กรุณา "ชำระเงิน" ตามวันที่ระบุ และ "ส่งเอกสารการชำระเงิน" มาที่อีเมล acd.fscthailand@gmail.com หรือทาง LINE Official ID : @fscthailand  (มีเครื่องหมาย @ ข้างหน้าด้วย)  พร้อมระบุชื่อผู้เข้าอบรม +  ชื่อหลักสูตร + วันอบรม + หมายเลขติดต่อกลับ มาให้ครบถ้วน

 ** ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม :
     1.   วันฝึกอบรม (วันแรก) ให้เตรียมชุดทดสอบ ATK มาเพื่อทดสอบก่อนเข้าร่วมฝึกอบรม (ก่อนเข้างาน)
           หรือ แสดงหลักฐานการตรวจที่เกี่ยวเนื่อง ไม่เกิน 24 ชั่วโมง
     2.   ให้แสดงประวัติการฉีดวัคซีน ป้องกัน COVID กับเจ้าหน้าที่ ก่อนวันฝึกอบรม

ขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจ
ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ฟู้ด เซอร์วิส แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

สอบถามเกี่ยวกับ "การสมัคร รายละเอียดของแต่ละหลักสูตร การชำระเงิน และการออกใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี" โปรดติดต่อ    
02-1029878 หรือ 063-8348523 (คุณรัตนาวรรณ)  หรือทาง LINE Official ID : @fscthailand  (มีเครื่องหมาย @ ข้างหน้าด้วย)


Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
กรุณากรอกที่อยู่อีเมลผู้ประสานงานในช่อง "ที่อยู่อีเมล"
ชื่อผู้ประสานงาน *
(โปรดระบุชื่อ - นามสกุล ให้ครบถ้วน)
เบอร์ติดต่อกลับ *
กรุณากรอก 08-XXXX-XXXX หรือ 0-2XXX-XXXX (พร้อมเบอร์ต่อ หากมี)
ชื่อบริษัท หรือ หน่วยงาน *
กรุณากรอกชื่อบริษัทที่ใช้สำหรับการออกใบกำกับภาษี (กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล) กรณีสมัครในนามบุคคลธรรมดา ไม่ต้องกรอก
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของบริษัท / หน่วยงาน ที่เป็นนิติบุคคล *
ใช้สำหรับการออกใบกำกับภาษี (กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล) กรณีสมัครในนามบุคคลธรรมดา ให้ใส่เฉพาะเลขศูนย์ตัวเดียวเท่านั้น " 0 "
ท่านมาจาก บริษัทหรือหน่วยงาน ที่เป็น ลูกค้าปัจจุบัน* ของ บริษัท ฟู้ด เซอร์วิส แอนด์ คอนซัลแตนท์ (FSC Thailand) หรือไม่ ?   *ลูกค้าปัจจุบัน หมายถึง มียอดการใช้บริการย้อนหลังภายในระยะเวลา 1 ปี *
บุคลากรจากบริษัทที่เป็นลูกค้าปัจจุบันของ FSC Thailand จะได้รับสิทธิประโยชน์เป็นส่วนลดค่าธรรมเนียมการอบรม หรืออื่นๆ ตามที่ได้แจ้งให้ทราบในหลักสูตรนั้นๆ  กรณีสมัครในนามบุคคลธรรมดา ให้เลือก "ไม่ได้เป็นลูกค้า Fsc Thailand"
ที่อยู่บริษัท หรือ หน่วยงาน *
กรุณากรอกที่อยู่ที่ใช้สำหรับการออกใบกำกับภาษี (กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล) กรณีสมัครในนามบุคคลธรรมดา ให้กรอกที่อยู่ที่สามารถติดต่อท่านได้สะดวก
ชื่อ-นามสกุลของผู้เข้าร่วมอบรม *
กรุณาใส่คำนำหน้าชื่อ (หากมี)
หมายเลขประจำตัวบัตรประชาชนผู้เข้าอบรม *
ตำแหน่ง *
เบอร์ติดต่อ *
กรุณากรอก 08-XXXX-XXXX หรือ 0-2XXX-XXXX โปรดระบุเบอร์ต่อ (หากมี)
เบอร์โทรสาร
โปรดระบุเบอร์ต่อ (หากมี)
อีเมลแอดเดรส *
ท่านรู้จักหลักสูตรนี้จากสื่อใด ? *
เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ
Required
การชำระเงิน (1) หลักสูตรที่ยืนยันการจัดอบรมแล้ว กรุณาชำระเงินค่าอบรมทันที  (2) หลักสูตรที่ยังไม่ได้ยืนยันการจัดอบรม เจ้าหน้าที่จะแจ้งยืนยันการจัดกิจกรรมเมื่อมีผู้สมัครเข้าร่วมตามจำนวนขั้นต่ำของแต่ละหลักสูตร *
Required
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ เรียกเก็บค่าอบรมเต็มจำนวน ไม่สามารถยกเลิกการเข้าร่วมได้ทุกกรณี  ทั้งนี้ สามารถเปลี่ยนผู้เข้าร่วมเป็นท่านอื่นแทนได้ *
Required
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy