Интерактивна графика: 6-31/32-Примена у настави физике: Улазна анкета

Одговорите на следећих неколико питања. Анкета је анонимна.
    Ово је обавезно питање
    Ово је обавезно питање
    Ово је обавезно питање
    Ово је обавезно питање
    Ово је обавезно питање