INSCRIPCIÓ SERVEI DE BON DIA CURS 2020-2021
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Llinatges família *
Nom pare/mare/tutor                                                   *
Adreça electrònica i telèfon de contacte *
Nom pare/mare/tutor *
Adreça electrònica i telèfon de contacte *
Nom alumnes i curs *
Té l'infant alguna al.lèrgia o malaltia? Sí/No/Quina? *
Persones autoritzades a recollir a l'alumne/a , dni i parentiu *
A quin servei d'infantil voleu fer l'inscripció?
Clear selection
A quin servei de primària voleu fer l'inscripció?
Clear selection
INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS I AUTORITZACIÓ DE L’ÚS D’IMATGESA. RESPONSABLE:  AMIPA CEIP Costa i Llobera de Pòrtol (G07099435)Adreça: Carretera de Pòrtol, S/N07141 Pòrtol (Illes Balears)c/e: amipaceipcostaillobera@gmail.comB. FINALITATS:Gestió de  l’Associació. Fomentar la relació i coordinació entre las famílies i el personal docent. Interlocució davant  les administracions públiques. Informar i orientar als pares sobre el funcionament del centre i de temes relacionats (menjador, llibres de text, activitats extraescolars...) Organitzar activitats extraescolars i serveis fora de l’horari escolar. Organitzar activitats formatives i socioculturals Ús de la imatge dels menors i familiars per a l’edició i distribució de les activitats i actes organitzats per l’AMIPA. C. LEGITIMACIÓ:Execució de l'acord d'adhesió voluntària als òrgans de l'associació.COnsentiment per a l’ús i la publicació de les imatges.D. DESTINATARIS:Administracions públiques.Entitats necessàries per a l'execució d'activitats.Als socis de l'AMPA.E. CONSERVACIÓ DE LES DADES:Durant l'acord de permanència com a membre de l'organització de l'AMIPA.Finalitzada l'adhesió es conservaran bloquejades les dades que per imperatiu legal s'hagin de conservar per atendre possibles responsabilitats.Les imatges es conservaran mentre estiguin publicades en els mitjans indicats i serveixin a la finalitat de promoció dels que van ser públics. F. DRETS:Tot interessat té dret a retirar el consentiment per a l’ús de la imatge en qualsevol moment; sol·licitar l'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i portabilitat de les seves dades personals.L’interessat pot sol·licitar els seus drets mitjançant un escrit dirigit a les dades de contacte del Responsable.En cas de divergències en relació amb les seves dades, pot presentar una reclamació davant l'Autoritat de Protecció de Dades (www.agpd.es).G. CONFIDENCIALITAT:Tot membre de l'AMIPA es compromet a: 1. Complir el deure de secret professional i confidencialitat respecte del tractament de dades personals, fins i tot un cop finalitzada la relació amb l’associat.2. Accedir a les dades personals dels associats i menors exclusivament per al desenvolupament de les seves funcions dins l'òrgan de govern.3. Adoptar les mesures de seguretat necessàries per impedir la seva pèrdua, alteració i visualització per part de tercers no autoritzats.4. No utilitzar les dades personals a les quals es tingui accés per a finalitats privades ni realitzar còpies de cap tipus dels fitxers per a ús particular.5. No comunicar les dades personals a tercers no autoritzats.6. Garantir, si és possible, que cap altra persona no autoritzada pugui veure la informació sobre dades personals.7. Comunicar a l'associació tota sol·licitud d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de dades personals que li comuniqui qualsevol persona.8. Notificar a l’associació qualsevol incidència que afecti a la seguretat de les dades.9. Custodiar i arxivar la documentació de manera que no sigui accessible per persones no autoritzades.10. No reutilitzar ni llançar documents i papers amb dades personals sense adoptar les mesures necessàries que impedeixin la seva posterior visualització. *
 AUTORITZ L’ÚS D’IMATGES DEL MENOR? Sí /No, nom i dni de pare/mare/tutor *
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy