เปิดรับสมัครเพื่อรับทุนสนับสนุนการเข้าถึงสื่อดิจิทัลในประเทศไทย
อินเตอร์นิวส์เปิดให้ทุนแก่บุคคล องค์กรภาคประชาสังคม และผู้สนใจการเข้าถึงสื่อดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานที่มุ่งเน้นการยกระดับการเข้าถึงสื่อดิจิทัลในประเทศไทยอย่างครอบคลุม
ขอบเขตการดำเนินงาน

เปิดรับแนวคิดทั้งหมดที่มุ่งเน้นการสร้างความตระหนักและการเข้าถึงสื่อดิจิทัลในประเทศไทยโดยเน้นให้เห็นถึงสถานการณ์และแนวคิดในการแก้ปัญหา ผู้สมัครอาจให้ความสำคัญกับประเด็นภายในประเทศหรือระดับสากลที่สามารถยกระดับการเข้าถึงสื่อดิจิทัลในประเทศอย่างถูกต้องและชัดเจน

ทุนนี้สนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมศักยภาพ และการพัฒนาการเข้าถึงสื่อดิจิทัล รวมถึงการเสนอประเด็นแนวคิดเพื่อให้เกิดความสงบสุขทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ในประเทศไทย เป็นต้น

ทั้งนี้ผู้สมัครสามารถส่งเนื้อหา รูปแบบงาน ทั้งในนามบุคคลหรือดำเนินการร่วมกับเครือข่าย อาทิ นักข่าว ผู้ผลักดันนโยบาย ฯลฯ

Email address *
ตัวอย่างรูปแบบการทำงาน:
• แคมเปญที่ส่งเสริมการเข้าถึงสื่อดิจิทัลทั้งออนไลน์และออฟไลน์
• ข่าวสารหรือบทความที่มีเนื้อหาเชิงลึกทางด้านสื่อดิจิทัล
• สื่อสร้างสรรค์ในรูปแบบออนไลน์ (พอดคาสต์ GIF meme ฯลฯ)
• ภาพยนตร์สั้น (สารคดีภาพเคลื่อนไหว ฯลฯ)
• การมีส่วนร่วมของเยาวชน (การอภิปราย/การสนทนา ฯลฯ)
• ศิลปะและการแสดงออกทางวัฒนธรรม (ภาพข่าว บทเพลง / วิดีโอคลิป บทกวี ฯลฯ)
เกี่ยวกับทุนสนับสนุนการเข้าถึงสื่อดิจิทัลในประเทศไทย
ทุนสนับสนุนทั้งสิ้นจำนวน 750,000 บาทสำหรับ บุคคลและกลุ่มบุคคลในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงสื่อดิจิทัลในประเทศไทยในวงเงินไม่เกิน 150,000 บาท ต่อทุน เงินทุนนี้เพื่อสนับสนุนการดำเนินการที่ได้กล่าวมาข้างต้นเพื่อยกระดับการเข้าถึงข้อมูลสื่อดิจิทัล ในการเสนอโครงการผู้สมัครควรจัดทำงบประมาณพร้อมรายละเอียดการใช้จ่ายตามจำนวนเงินที่ร้องขอ โดยใช้แบบฟอร์มงบประมาณที่จัดให้ ทุนสนันสนุนนี้ไม่ครอบคลุมการจัดซื้ออุปกรณ์ต่างๆ เช่น กล้อง โดรน ไฟ ขาตั้ง ฯลฯ
วิธีการสมัคร
• ผู้สมัครควรกรอก แบบฟอร์มการสมัครในหน้าถัดไป ให้ครบถ้วนชัดเจนก่อนหมดเขต
• ผู้สมัครควรกรอก แบบฟอร์มงบประมาณนี้ โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มงบประมาณนี้ได้ที่ https://tinyurl.com/y65lf4nn พร้อมรายละเอียดการใช้จ่ายตามจำนวนเงินที่ร้องขอ หากผู้สมัครได้รับเงินทุนจากผู้สนับสนุนรายอื่นสำหรับแบบงานเดียวกันนี้
โปรดแจ้งไว้ในแบบฟอร์มงบประมาณเช่นกัน
• ขอให้ผู้สมัครทุกคนส่งประวัติย่อพร้อมตัวอย่างงานอย่างน้อย 2 ชิ้นโดยอัพโหลดขึ้น ตามลิ้งนี้
ผู้มีสิทธิสมัคร
• นักข่าว
• องค์กรภาคประชาสังคม
• บุคคลที่สนใจส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลดิจิทัล

ทั้งนี้ผลงานทั้งหมดของผู้รับทุน ผู้ให้ทุนขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขและเผยแพร่ตามความเหมาะสม

**หมดเขตรับสมัคร: 15 มีนาคม 2562 เวลา 23.59 น.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ digitalthailandproject@gmail.com
กรุณา คลิก "NEXT" เพื่อกรอกแบบฟอร์มใบสมัครในหน้าถัดไป
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service