Dags för halvårsuppföljning verksamheter 2018!
Vi behöver din hjälp för att få rätt information om den verksamhet som Du är verksamhetsledare för.

Senast söndag 10 juni vill vi att ni har skickat in enkäten.

Varför SKA ni fylla i enkäten?
- Er uppföljning berättar om hur vi möter barn och unga. Det gör att vi kan driva påverkansarbete och göra olika kampanjer genom det vi ser i våra verksamheter.
- Ni kan se hur ni ligger till inför kommande höst. Behöver ni rekrytera fler? Är det något viktigt ni behöver prata med er lokalföreningsstyrelse eller personalen om?
- Förbundsstyrelsen får information om ert fantastiska arbete och vi organisationen ser hur vi ligger till mot våra uppsatta mål.
- Svenska Röda Korset (som är vår största finansiär) får information om hur pengarna används.
- Vi kommer skicka tillbaka er egna halvårsuppföljning i november 2018, så ni kan använda den när ni ska skriva ert bidrag till föreningens verksamhetsberättelse.

OBS! Tänk på detta när ni fyller i siffrorna: När vi frågar om t.ex. antal frivilliga så menar vi inte bara de som ni har just nu utan alla som varit aktiva, från januari fram tills nu. ALLTSÅ även de som kanske inte är aktiva längre men som har varit det tidigare.

Lokalföreningarnas styrelse fyller i denna enkät: https://goo.gl/forms/jvBCvev2JRQlpdoh2

Vill du ha hjälp att fylla i formuläret? Hör av dig till din kontaktperson bland personalen eller rkuf@redcross.se.

Kärlek & Respekt!

Namn på lokalförening som er verksamhet är knuten till: *
Namn på dig som skickar in uppföljningen: *
Your answer
Får vi samtycke till att använda citat och spara dina personuppgifter?
Vi vill gärna använda citat från halvårsuppföljningen i vår kommunikation. Dina personuppgifter sparar vi för att kunna se vem som har skickat in enkäten.
Din mailadress: *
Your answer
Ditt telefonnummer: *
Your answer
Typ av verksamhet *
Namn på verksamheten: *
Har verksamheten något namn? Ibland kan en förening ha flera av samma typ av verksamhet och för att vi enklare ska veta vilka som har skickat in så vill vi gärna veta namnet på verksamheten. Om du kryssat i Övrig, skriv gärna kort vad för typ av verksamhet ni bedriver.
Your answer
Var någonstanns har ni er verksamhet? (Adress) *
Skriv vilken adress ni brukar ha er verksamhet på, om ni är på flera ställen, så skriv de ställena ni är på mest
Your answer
Uppskatta hur många totalt som har varit aktiva (frivilliga från Ungdomsförbundet) i verksamheten? *
Gäller perioden 1 januari till 31 maj.
Hur mycket tid har ni som är frivilliga lagt ner på verksamheten? *
Uppskatta hur mycket tid ni i verksamheten har lagt ner på ert arbete under perioden 1 jan-31 maj. Börja med att räkna ut hur mycket tid ni har lagt på verksamhetsträffarna, tex. 4 frivilliga, 15 träffar, 2 timmar per träff= 120 timmar. Räkna sedan er planeringstid, rekryteringstid, restid och mailtid. Hur många deltog på planeringsmötena, t ex 4 frivilliga. Hur lång tid tog mötet, tex 2 timmar. Det ger 2x4x2=16 timmar. Hur mycket tid utanför verksamhetsträffarna la ni ner under våren, till tex resa till möten, rekryteringstid, utbildning, svara på mail och utbildningar, tex 4 frivilliga som lägger 1 timme i veckan, det blir 4x1x20=80. Totalt blir detta alltså: 216 timmar.
Your answer
Uppskatta genomsnittligt antal timmar per träff *
Exempel: Den tid som ni träffar deltagarna under en träff, tex en frukostklubb som har öppet 08.00-08.45 en dag i veckan. Sen reser ni till och från träffen, 45 min resa till och 45 tillbaka. Ni är två personer som brukar vara på plats. Dvs. 45x45x45=135 minuter per person, dvs. 270 minuter för de två frivilliga. Det är 4,5 timmar och avrundas uppåt till fem timmar.
Uppskatta hur många frivilliga som brukar delta på varje träff då ni träffar deltagare *
Hur många planeringsträffar har ni haft? *
Exempel: Frivilliga träffas 2 gånger under perioden 1 jan-31 maj för att planera verksamheten
Uppskatta hur många deltagare som kommer på varje träff? *
Exempel: Räkna ut hur många totalt som har varit på era träffar och dela det med antal träffar ni har haft. 200 personer total delat på 20 träffar = 10 personer per träff. Eller uppskatta hur många som det brukar komma varje gång om ni har glömt skriva upp hur många som har varit med på varje träff.
Hur många UNIKA deltagare har under perioden 1 januari till 31 maj deltagit i verksamheten? *
Vi vill veta hur många deltagare verksamheten har träffat, oavsett om deltagaren har deltagit vid ett tillfälle eller samtliga träffar, har en person varit med varje gång så ska hen räknas endast 1 gång. Med deltagare menar vi målgruppen för verksamheten. Räkna alltså en person BARA en gång här.
Är det något som har varit extra minnesvärt under denna period som ni vill lyfta? *
Är det något som ni är stolta över, som ni eller en verksamhet har gjort väldigt bra? Vad tycker ni är allra bäst med er verksamhet? Vad anser du att verksamheten betyder för de deltagare som kommer till verksamheten?
Your answer
Finns det något som ni saknar i stödet som ni får från Ungdomsförbundet *
T.ex. stöd från personal, föreningshandboken, verksamhetsspecifika riktlinjer, utbildningar
Your answer
Övrigt, något som du inte fått med i frågorna ovan?
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service