Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2019/2020
8 października 2019 r., godz. 12.00, Pałac Kultury Zagłębia, Dąbrowa Górnicza
Tytuł, stopień naukowy / Degree
Your answer
Imię / Name *
Your answer
Nazwisko / Surname *
Your answer
Funkcja, stanowisko / Status *
Your answer
Reprezentowana instytucja, firma / Institution *
Your answer
Telefon kontaktowy / Phone number
Your answer
Adres e-mail / E-mail address *
Your answer
Udział w Nabożeństwie Ekumenicznym (godz. 10.30, Bazylika pw. NMP Anielskiej w Dąbrowie Górniczej) / Participation in church service *
Na podstawie art. 6 ust 1 litera a wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych:
1. w celach przedstawienia oferty edukacyjnej związanej z działalnością Akademii WSB. *
2. Na przesyłanie mi wszelkich informacji marketingowych i handlowych, a także informacji o przedsięwzięciach realizowanych przez Akademię WSB. Niniejsze upoważnienie obejmuje przesyłanie informacji i ofert za pomocą poczty elektronicznej, sms i tradycyjnej. *
Zostałem poinformowany, że:
1. Administratorem Danych gromadzonych w Uczelni jest Rektor AWSB. Siedziba Administratora Danych: Akademia WSB, ul. Cieplaka 1c, 41-300 Dąbrowa Górnicza. 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować po adresem iod@wsb.edu.pl. 3. Zgromadzone przez Administratora Danych dane, mogą zostać udostępniane odbiorcom tylko i wyłącznie na podstawie przepisów prawa. 4. Odbiorcami danych mogą być instytucje do tego uprawnione. 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 6. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody. 7. Podanie przeze mnie danych jest dobrowolne. Oświadczam, że zostałam/ -em poinformowany o przysługujących mi prawach: 1. Dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do kopiowania i przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu. 2. Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznam, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących mnie narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. *
Ponadto, oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatną publikację mojego wizerunku w publikacjach w formie tradycyjnej (np. katalogi, foldery, notatki prasowe, wystawy pokonkursowe) i elektronicznej związanych z Inauguracją Roku Akademickiego 2019/2020 w Akademii WSB. *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service