นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้ารับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561 (ช่วงเช้า) สำหรับผู้ที่กรอกข้อมูล รหัส 55,56,57,60
งานศิษย์เก่า ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รหัสนักศึกษา *
Your answer
ชื่อ *
Your answer
นามสกุล *
Your answer
วัน/เดือน/ปีเกิด *
Your answer
สาขาวิชา *
ภาคการศึกษา *
หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ *
Your answer
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้ *
Your answer
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน *
Your answer
e-mail *
Your answer
facebook *
Your answer
ID LINE *
Your answer
สถานที่ทำงาน *
Your answer
หน่วยงาน *
ตำแหน่งงาน *
Your answer
ได้รับค่าจ้าง/เงินเดือน *
ระยะเวลาที่ได้งานทำ *
ท่านสามารถนำความรู้จากสาขาวิชาที่เรียนมาประยุกต์ใช้กับหน้าที่การงานอยู่ขณะนี้เพียงใด *
ความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษา *
ความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบการเรียนการสอนของคณะ *
จุดเด่น / จุดด้อย / ข้อเสนอแนะ ของบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์ *
Your answer
โดยภาพรวมท่านคิดว่าบัณฑิตของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีคุณภาพระดับใด *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms