19-สรุปผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
1. เลขบัตรประจำตัวประชาชน *
2. ภาคเรียนที่ *
3. ปีการศึกษา *
4. รหัสวิชา *
5. ชื่อวิชา *
6. ประเภทวิชา *
7. ระดับชั้น *
9. จำนวนนักเรียนทั้งหมด *
10. ประเภทสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนที่ท่านประเมิน *
11. ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ระดับ ดีเยี่ยม (3) คิดเป็นร้อยละ *
12. ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ระดับ ดี (2) คิดเป็นร้อยละ *
13. ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ระดับ ผ่าน (1) คิดเป็นร้อยละ *
14. ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ระดับ ไม่ผ่าน (0) คิดเป็นร้อยละ *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี. Report Abuse