แบบสำรวจความพร้อมและความต้องการของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการเรียนการสอนออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ต้องการสำรวจความพร้อม และความต้องการของนักศึกษา ในการเรียนการสอนออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2564
Email *
คำนำหน้าชื่อ *
หากนักศึกษาท่านใดมี ยศ นำหน้าชื่อ ให้นักศึกษากรอกเป็นตัวย่อ เช่น จ.ส.อ. ร.ต.
ชื่อ - สกุล *
ไม่ต้องใส่คำนำชื่อ
รหัสนักศึกษา *
ให้นักศึกษากรอกรหัสนักษาของตนให้ถูกต้อง
ระดับชั้นการศึกษา ในการการศึกษา 2564 *
นักศึกษาเลือกข้อมูลให้ถูกต้อง
ลักษณะการศึกษา *
นักศึกษาเลือกข้อมูลให้ถูกต้อง
คณะ *
นักศึกษาเลือกข้อมูลให้ถูกต้อง
สาขาวิชา *
นักศึกษาเลือกข้อมูลให้ถูกต้อง
นักศึกษามีอุปกรณ์ใดบ้าง ที่สามารถใช้ในการเรียนออนไลน์ (ตอบได้มากกว่าหนึ่งข้อ) *
Required
นักศึกษาสามารถเชื่อมต่อ Internet เพื่อการเรียนออนไลน์ผ่านช่องทางใดบ้าง (ตอบได้มากกว่าหนึ่งข้อ) *
Required
สัญญาณ Internet ที่นักศึกษาใช้ มีคุณภาพในระดับใด *
เครือข่ายสัญญาณ Internet ของสมาร์ทโฟน (Smart Phone) /โทรศัพท์มือถือ *
การชำระค่าบริการ Internet ของนักศึกษา *
นักศึกษาต้องการให้มหาวิทยาลัยสนับสนุน เรื่อง ซิมอินเตอร์เน็ต ใช่หรือไม่ *
นักศึกษาต้องการให้มหาวิทยาลัยสนับสนุน เรื่อง ค่าบริการอินเตอร์เน็ต ใช่หรือไม่ *
นักศึกษาต้องการให้มหาวิทยาลัยสนับสนุน เรื่อง อุปกรณ์ในการเรียนออนไลน์ ใช่หรือไม่ *
หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ *
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Privacy Policy