ምዝገባ ንዲያስፖራ ተሳተፍቲ ዓለም ለኸ ዋዕላ ምሁራንን መዳርግቲ ኣካላትን ትግራይ
ክቡራት ኣብ መላእ ዓለም ዝትርከቡ ተጋሩን ፈተዉቲ ተጋሩን!!
----------------------------------------------------------------------------

ቕድም ኢሉ ብዝተፈላለየ ማዕኸናት ከም ዝተገለጸ መበል 2ይ ዓለም ለኸ ዋዕላ (ኮንፈረንስ) ምሁራንን መዳርግቲ ኣካላትን ትግራይ ካብ ሓምለ 21(July 28)-ሓምለ 25 (August 1), 2011 ዓ.ም (2019 G.C) ኣብ ከተማ መቐለ ብዓይነቱን ብወድዓዊ ትሕዝትኡን ፍሉይ ብዝኮነ መልክዑ ክሳለጥ ዓብይ ምድላዉ እናተገበረሉ እዩ።

እዚ ኮንፈረንስ ዓለም ለኸ ማሕበረ ሰብ ምሁራንን ሰብ ምያን ትግራይ ምስ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ፣ ኣብ ትግራይ ዝርከባ ላዕለዎት ትካላት ትምህርቲን (መቐለ ዩኒቨርስቲ፣ ኣክሱም ዩኒቨርስቲ፣ ዓዲ ግራት ዩኒቨርስቲን ራያ ዩኒቨርስቲን)፣ ኢንስቲቱት መጽናዕትን ምርምርን ብሄራዊ ክልል ትግራይን ብሓባር ዝሳለጥ ኮይኑ ኣብ ትግራይና ብሳይነስን ቴክኖሎጂን ዝተሓገዘ ቕልጡፍ ዕብየት፣ ኩለንተናዊ ቑመና ምዕባለ ዝወነነ መሕበረሰብን ኮታስ ትግራይና ማእኸል ኩለንተናዊ ዕብየት ዝገብሩን ናብ መሬት ወሪዶም ዓበይቲ እታዎታት ክኾኑ ዝክእሉ ዉጺእታት ዝርከበሉን ንጹር ኣንፈት ዝቕመጠሉን ኮንፈረንስ ንክኸዉን ገዚፍ ምድላዉ እናተካየደ ይርከብ።

ብምኻኑ ድማ ንሓፈሻዊ ናይ ሎጂስቲክስ ስራሕቲታት፣ ፕሮግራማት ወዘተ ምእንታን ክሕግዝ ኣብዚ ኮንፈረንስ ክትሳተፉ ድሌት ዘለኩም ተጋሩን ፈተዉቲ ተጋሩን እዚ ስዒቡ ዘሎ ቕጥዒ ብምምላእ እስካብ April 30, 2019 ኣብ ዘሎ ግዜ ክታፍልጡና ብትሕትና ንገልጽ።

ንዝበለጸ ሓበሬታ ድህረ ገጽ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ሙሁራንን ሰብ ሞያን ትግራይ (http://scholars4tigrai.org/) ያማኽሩ/ያማኽራ ወይ ከዓ ብtgc.logisticsc@gmail.com ይልኣኹልና።

መተሓሳሰቢ: ካብ ኢትዮጵያ ዉሽጢ ንዝትሳተፉ ወገናትና ማእኸሉ ኣብ ትግራይ ዝገበረ ኮሚቴ ብኻሊእ መንገዲ ስለ ካሳልጦ ስለ ዝኮነ እዚ ቕጥዒ ካብ ኢትዮጵያ ወጻኢ ንዘለዉ (ዲያስፖራ) ተጋሩን ፈተዉቲ ትግራይን ጥራሕ ዝምልከት ይኸዉን።

መተሓባበሪ ኮሚቴ ዓለም ለኸ ዋዕላ ሙሁራንን መዳርግቲ ኣካላትን ትግራይ

ምሉእ ሽም (Full Name) *
Your answer
ዝነብርሉ/ራሉ ሃገርን ከተማን (Your Country and City of Living) *
Your answer
ናይ ትምህርቲ ደረጃ (Academic Rank) *
ሓላፊነት ወይ ተሳትፎ ኣብ ናይ ትግራይ ዛዕባታት (Responsibility or Any sort of Participation in Tigrai Related Affairs) *
Your answer
ኢልሜል ኣድራሻ (Email) *
Your answer
ናይ ቫይበር፣ ዋትስ ኣፕ ቴሊፎን ቑጽሪ (Phone with Viber, Whatssap) *
Your answer
ኣብ ከተማ መቐለ ዝበጽሕሉ/ሓሉ ዕለት ( Your Date of Arrival in Mekelle) *
MM
/
DD
/
YYYY
ካብ ናይ ሓባር ፕሮግራም ወጻኢ ኣባይናይ ዘፈር ክሳተፉ ይደልዩ/ Besides to Plenary Session, in which parallel session would like you to take part? *
ንክንደይ መዓልቲ ዘኣክል ክሳተፉ ይኽእሉ? ኣይናይ መዓልቲታት? For How long Will you Attend? Which Dates? *
Your answer
ኣብ ዝመጽእሉ እዋን ንትግራይና ዝሕግዙ መጻሕፍቲ፣ ሶፍትዌራት፣ ፕሮግራማት፣ ኮምፒተራት ወዘተ ሒዞም ክመጹ ትልሚ ኣለዎም ዶ? እንታይ ዓይነት?
Your answer
ተወሳኺ ሓሳብ እንተሃይልዩ/Any Additional Comment? *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service