Imigran Lyezon Sondaj - paran/gadyen vèsyon pipiti de youn
TeachDream, a nan federasyon de pwofesè, la jenès eta New York la lidè konsèy, pwofesè fè yon tèt ansanm, yo ak plis-UFT mande Chanselye Fariña ak DOE NYC a pou kreye yon pozisyon imigran lyezon nan chak lekòl piblik nan NYC. Sa se ta yon wòl ofisyèl ki fèt pou bay resous ak sipò pou imigran elèv yo ak fanmi yo.

Menm jan nou travay pou kreye pozisyon sa a, nou vle konnen kisa deja ki fèt, ak ki sipò adisyonèl elèv, fanmi, ak pwofesè yo ki te kapab itilize.

Mouri sa a, nou mande pou w ap ranpli sa a sou ou aktyèl eksperyans nan yon lekòl NYC DOE.
Konben pitit ou patisipe nan DOE lekòl?
Clear selection
Si w te chwazi "more pase 1" timoun, ki jan diferan anpil lekòl fè yo ale nan? Nan ou sondaj jwenn repons nan seksyon kap vini a, tanpri enkli nan ou jwenn repons ki lekòl ou ap refere li a.
Clear selection
Ki kote lekòl pitit ou a ye?
Clear selection
Ki distri lekòl ki se lekòl pitit ou a? (si w konnen)
Ki travay ki fèt pa administrasyon lekòl la pou sipòte imigran elèv yo ak fanmi yo? Moun ki founi sipò sa a?
Ki kalite sipò pou imigran elèv yo ak fanmi yo ta ou tankou pou wè ofri nan lekòl pitit ou a? (pa egzanp, konseye, dwa ak kolèj, Your Rights antrènman, etc)
Èske ou gen yon ekip rèv oswa yon gwoup dwa konsantre imigrasyon pou elèv nan lekòl pitit ou a?
Se pitit ou yon manb nan ekip rèv oswa imigrasyon te chita dwa gwoup lekòl ou?
Travay ki fèt chak lekòl pitit ou a pou sipòte imigran elèv yo ak fanmi yo konsèy pou ede ou?
Kisa w panse ki se pi enpòtan sipò nan lekòl pou elèv imigran yo ak fanmi yo ki bezwen pou e pa te founi?
Ta ou siyen yon petisyon pou mande yon ofisyèl imigran lyezon ki gen pou founi sipò nan lekòl pitit ou a pou elèv, fanmi ak anplwaye?
Ki sa ki rele lekòl pitit ou a? (opsyonèl)
Ki jan ou rele? (opsyonèl)
Si ou ta renmen nou pou yo pran kontak avèk ou ak plis enfòmasyon, souple bay kouryèll adrès ou isit la.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Tc.columbia.edu. Report Abuse