Imigran Lyezon Sondaj - paran/gadyen vèsyon pipiti de youn
TeachDream, a nan federasyon de pwofesè, la jenès eta New York la lidè konsèy, pwofesè fè yon tèt ansanm, yo ak plis-UFT mande Chanselye Fariña ak DOE NYC a pou kreye yon pozisyon imigran lyezon nan chak lekòl piblik nan NYC. Sa se ta yon wòl ofisyèl ki fèt pou bay resous ak sipò pou imigran elèv yo ak fanmi yo.

Menm jan nou travay pou kreye pozisyon sa a, nou vle konnen kisa deja ki fèt, ak ki sipò adisyonèl elèv, fanmi, ak pwofesè yo ki te kapab itilize.

Mouri sa a, nou mande pou w ap ranpli sa a sou ou aktyèl eksperyans nan yon lekòl NYC DOE.

Konben pitit ou patisipe nan DOE lekòl?
Si w te chwazi "more pase 1" timoun, ki jan diferan anpil lekòl fè yo ale nan? Nan ou sondaj jwenn repons nan seksyon kap vini a, tanpri enkli nan ou jwenn repons ki lekòl ou ap refere li a.
Ki kote lekòl pitit ou a ye?
Ki distri lekòl ki se lekòl pitit ou a? (si w konnen)
Your answer
Ki travay ki fèt pa administrasyon lekòl la pou sipòte imigran elèv yo ak fanmi yo? Moun ki founi sipò sa a?
Your answer
Ki kalite sipò pou imigran elèv yo ak fanmi yo ta ou tankou pou wè ofri nan lekòl pitit ou a? (pa egzanp, konseye, dwa ak kolèj, Your Rights antrènman, etc)
Your answer
Èske ou gen yon ekip rèv oswa yon gwoup dwa konsantre imigrasyon pou elèv nan lekòl pitit ou a?
Your answer
Se pitit ou yon manb nan ekip rèv oswa imigrasyon te chita dwa gwoup lekòl ou?
Your answer
Travay ki fèt chak lekòl pitit ou a pou sipòte imigran elèv yo ak fanmi yo konsèy pou ede ou?
Your answer
Kisa w panse ki se pi enpòtan sipò nan lekòl pou elèv imigran yo ak fanmi yo ki bezwen pou e pa te founi?
Your answer
Ta ou siyen yon petisyon pou mande yon ofisyèl imigran lyezon ki gen pou founi sipò nan lekòl pitit ou a pou elèv, fanmi ak anplwaye?
Your answer
Ki sa ki rele lekòl pitit ou a? (opsyonèl)
Your answer
Ki jan ou rele? (opsyonèl)
Your answer
Si ou ta renmen nou pou yo pran kontak avèk ou ak plis enfòmasyon, souple bay kouryèll adrès ou isit la.
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Tc.columbia.edu. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms