แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการเข้าร่วมกิจกรรม โครงการพัฒนาระบบบัณฑิตศึกษาสู่การเป็นคณาจารย์บัณฑิตศึกษามืออาชีพ
แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการเข้าร่วมกิจกรรม
โครงการพัฒนาระบบบัณฑิตศึกษาสู่การเป็นคณาจารย์บัณฑิตศึกษามืออาชีพ
วันที่ 3 เมษายน 2560 เวลา 8.30 - 16.45 น.
ณ. หอดนตรีและการแสดงอโศกมนตรี 1 ชั้น 4
อาคารนวัตกรรม : ศ.ดร. สาโรช บัวศรี
ลำดับในการลงทะเบียน
Your answer
เพศ
ตำแหน่ง
หลักสูตร
Your answer
กิจกรรมตรงตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
น้อยที่สุด
มากที่สุด
การอบรมนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานได้จริง
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ประชาสัมพันธ์โครงการ
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม
น้อยที่สุด
มากที่สุด
เอกสารประกอบการอบรมฯ
น้อยที่สุด
มากที่สุด
อาหารและเครื่องดื่ม
น้อยที่สุด
มากที่สุด
สถานที่ในการจัดโครงการ
น้อยที่สุด
มากที่สุด
การติดต่อประสานงาน / อำนวยความสะดวกหน้างาน
น้อยที่สุด
มากที่สุด
การจัดการศึกษาฯตรงตามความคาดหวังของท่าน
น้อยที่สุด
มากที่สุด
การจัดการศึกษาฯตรงตามความต้องการของท่าน
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดอบรมโดยรวม
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ทักษะ Soft skill ใดที่ท่านเห็นว่าควรพัฒนาให้กับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (เลือกได้มากกว่าหนึ่งข้อ)
Required
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม / หัวข้อในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป
Your answer
แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
1. สิ่งที่ท่านคาดหวังต่อการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
Your answer
2.สิ่งที่ท่านต้องการต่อการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Srinakharinwirot University. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms