ราชภัฏจิตอาสา
เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน *
ชื่อ - สกุล *
สาขาวิชา *
หน่วยงาน *
ช่างทุกประเภท
คำอธิบาย ช่างทุกประเภทหมายถึง งานช่างที่ท่านถนัด เช่น ช่างไฟฟ้า ช่างไม้ ช่างประปา ช่างอิเล็กทรอนิสก์ เป็นต้น โปรดระบุลงไปในช่องว่าง
Clear selection
คำอธิบาย ส่งกำลังสนับสนุน หมายถึง ท่านมีความพร้อมที่จะช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุที่มีความต้องการเช่น ของใช้ เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค น้ำ และ อื่นๆ เป็นต้น ซึ่งเมื่อเกิดเหตุจำเป็น ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชจะขอความช่วยเหลือจากท่านตามความต้องการต่อไป
คำอธิบาย อื่นๆ หมายถึง ความสามารถที่นอกเหนือจากที่ระบุนี้ที่ท่านมีความพร้อมจะเป็นจิตอาสาโปรดระบุ
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช. Report Abuse