Påmelding til Trondheim Pride Parade 2019
Trondheim Pride har gleden av å invitere organisasjoner, foreninger og lag i Trøndelagsregionen til å delta i årets prideparade. Trondheim Pride er en årlig festival med fokus på å synliggjøre det skeive miljøet i Trondheim og er en feiring av kjønns- og seksualitetsmangfold. Trondheim Pride Parade er Norges tredje største pride-parade etter Oslo og Bergen, og årets parade foregår lørdag 14. september med oppmøte og oppstilling på Trondheim Katedralskole kl. 11:30. Paradeavmarsj skjer kl. 12:30, og paraden ender i Trondheim sentrum med et forrykende paradeshow.

I år er det femti år siden det vi regner som starten på den moderne Pride-bevegelsen, nemlig Stonewallopprøret. Natt til 28.juni 1969, på det skeive utestedet Stonewall Inn, hadde folk sett seg lei av politiets trakassering og bestemte seg for å kjempe tilbake. Opprørene der skeive krevde likebehandling og respekt har senere blitt kjent som Stonewallopprøret, og hvert år markerer den skeive bevegelsen over hele verden kampene som fortsatt gjenstår og vår rett til å være som vi er, og være stolt av det. I år markeres jubileet på Pride-festivaler over hele verden, og i Trondheim hedrer vi de som har kjempet for oss, kamper som er vunnet, og markerer at det fortsatt er en lang vei å gå.

Paraden er en markering av mangfold og kjærlighet, og vi oppfordrer alle som støtter det Pride står for til å delta - enten man er skeiv selv, har en venn eller et familiemedlem som er skeiv, eller rett og slett ønsker å vise støtte til kolleger eller ansatte. Synlighet er nødvendig for å bryte med samfunnets heteronormative oppfatninger og vi mener det er viktig å vise samhold i kampen for likestilling. Kampen handler om et mangfoldig samfunn, hvor likeverd, juridiske rettigheter og hvert enkelt menneskes frihet til å være seg selv står i sentrum. Vi ønsker et samfunn der ingen opplever diskriminering på bakgrunn av kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk eller seksuell orientering.

I 2018 satte vi ny rekord, da over 10 000 mennesker deltok. Bli med oss i årets pride-parade for å gjøre feiringen større enn noensinne, vise trøndersk samhold og støtte til et mer åpent og inkluderende samfunn!

Privatpersoner trenger ikke å melde seg på paraden, alle kan møte opp og bli med på folkefesten!


PÅMELDINGSFRIST: 1. september.

Ved påmelding MÅ paradereglementet leses og godtas:

PARADEREGLEMENT

1. Formål
Trondheim Pride er en av Norges viktigste feiringer av skeiv kjærlighet og kjønns- og seksualitetsmangfold. Det er en årlig festival med fokus på å synliggjøre det skeive miljøet i Trondheim og skal være en trygg arena for de som ønsker å delta. Paraden er en markering av den skeive bevegelsens verdier som samhold, åpenhet og inkludering. Deltakelse i paraden må ikke være i strid med disse verdiene.

2. Oppmøte og deltakelse
Den ansvarlige i hver gruppe melder sin ankomst til paradeansvarlige eller uniformerte frivillige på paradedagen. Mer informasjon om oppstilling og endelig rekkefølge på bidrag blir sendt ut etter at påmeldingsfristen har gått ut. Paraden er et offentlig arrangement og er for alle, i alle aldre. Vi oppfordrer deltakere til å følge Norges lovverk og til enhver tid føye seg etter de retningslinjer som blir gitt fra Trondheim Pride, politi, brannvesen eller Trondheim kommune både før, under og etter paraden. Det er ikke lov å nyte alkohol eller andre rusmidler under paraden. Paraderute vil bli gjort tilgjengelig på trondheimpride.no så snart den er satt.

3. Påmelding
De som ønsker å delta i paraden med eget bidrag må benytte påmeldingsskjema. Påmeldingen må inneholde en nøye beskrivelse av bidraget og kontaktinformasjon til den som er ansvarlig. Eventuelle endringer og/eller tilføyninger som blir gjort etter påmelding må meldes umiddelbart til parade@trondheimpride.no. Grupper som melder seg på etter fristen, møter opp for sent eller unnlater å følge pålegg, kan bli nektet deltakelse i paraden.

4. Bidrag
Det er ikke lov å reklamere for produkter eller tjenester i paraden. Deltakelse fra bedrifter/organisasjoner er ment for å vise deres gruppes støtte til et mangfoldig og inkluderende samfunn. Paraden er i utgangspunktet for alle ikke-kommersielle aktører. Det kan gjøres unntak dersom:

– Den kommersielle aktøren har sponsoravtale med Trondheim Pride.
– Formålet med deltakelse er å vise mangfold blant ansatte i bedriften, og ikke at det reklameres for tjenester eller produkter.
– Kommersielle aktører inkluderer alle som har næringsvirksomhet som formål. Hvem som regnes som kommersielle aktører avgjøres av Trondheim Pride.

Bidrag må heller ikke stride imot Trondheim Prides verdier og må på ingen måte være diskriminerende mot minoritetsgrupper eller andre grupper. Hva som betraktes som diskriminerende avgjøres av Trondheim Pride. Trondheim Pride innehar retten til å bortvise personer og/eller grupper som på noen måte opptrer i strid med verdiene.

Det er ikke lov med motoriserte kjøretøy i paraden.

Email address *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service