Informiranost o procesu obnove stambenih i javnih zgrada
Ovaj anketni upitnik razvijen je u okviru projekta RetrofitHUB koji Hrvatski savjet za zelenu gradnju provodi u suradnji s mađarskim i poljskim savjetima za zelenu gradnju. Cilj projekta je informirati upravitelje zgrada i lokalne vlasti o učinkovitom provođenju sveobuhvatne obnove uzimajući u obzir najbolje prakse procesa obnove.

Cilj anketnog upitnika je prikupiti informacije o uobičajenim praksama te pristupima upravitelja zgrada i lokalnih vlasti obnovi zgrada. Rezultati anketnog upitnika koristit će se kao osnova za dokument koji će pružiti sažete informacije o uobičajenim praksama obnove zgrada.

Ispunjavanje anketnog upitnika traje od 10 do 15 minuta i u potpunosti je anonimno.

S nekim dionicima provodimo i intervjue na ovu tematiku. Ukoliko ste zainteresirani i za intervju, molimo Vas da nam se javite na aleksandar.jelovac@gbccroatia.org.

Više o RetrofitHUB projektu i savjetu za zelenu gradnju pronađite ovdje: https://bit.ly/3vmnBkK 
Sign in to Google to save your progress. Learn more
1. Ispitanik/ca: *
2. Jeste li do sada obnavljali zgrade kojima upravljate: *
3. Koji postotak zgrada kojima upravljate je do sada obnovljen? *
4. Koje radove najčešće izvodite tijekom obnove pojedinih zgrada? Molimo da odaberete 5 najčešćih stavki u nekoliko scenarija s obzirom na godinu izgradnje zgrada:
U nastavku su predložena tri scenarija obnove zgrada; 1. scenarij (obnova zgrada izgrađenih prije 1960. godine), 2. scenarij (obnova zgrada izgrađenih između 1960. i 2000. godine), 3. scenarij (obnova zgrada izgrađenih nakon 2000. godine).
Scenarij 1 (prije 1960.)
Scenarij 2 (1960. - 2000.)
Scenarij 3 (nakon 2000.)
Zamjena prozora (stolarije)
Izolacija vanjskih zidova
Izolacija krova/stropa
Izolacija stropa podruma
Obnova sustava grijanja
Obnova sustava potrošne tople vode
Obnova sustava ventilacije
OIE (obnovljivi izvori energije)
Sustavi hlađenja
Pasivna toplinska izolacija (npr. zaštita od sunca)
Obnova sustava rasvjete
Upravljanje "pametnim zgradama"
5. Ostali najčešći radovi koji nisu navedeni u 4. pitanju:
6. Koje radove najčešće izvodite pri obnovi sustava grijanja? *
Required
7. Koji obuhvat radova najčešće izvodite pri obnovi sustava grijanja? *
Required
8. Koji obuhvat radova najčešće izvodite pri obnovi sustava ventilacije? *
Required
9. Koji su najvažniji i najmanje važni kriteriji pri donošenju odluke za obnovu zgrade? (višestruki odgovori) *
Ispod se nalazi lista s 11 kriterija koji mogu utjecati na donošenje odluke za obnovu zgrade. Molimo da za svaki kriterij odaberete u kojoj mjeri utječe na donošenje odluke za obnovu od 1 do 5, gdje broj 1 označava najmanji utjecaj na donošenje odluke za obnovu, a broj 5 označava najveći utjecaj na donošenje odluke za obnovu zgrade.
1
2
3
4
5
Loše tehničko i energetsko stanje zgrade
Niska energetska učinkovitost
Uklanjanje izvora niske emisije (?)
Raspoloživost sredstava za obnovu
Izmjena namjene zgrade
Povećanje ugodnosti prostora za korisnike
Poboljšanje estetskih karakteristika zgrade
Povećanje vrijednosti imovine
Dogradnja, obnova s novim nadogradnjama
Promjena vlasništva ili zakupa
Plansko održavanje s energetski učinkovitim sadržajem (?)
10. Provodite li energetski pregled i izdavanje energetskog certifikata i kada? *
11. Čuvate li dokumentaciju o relevantnim izračunima i projektu za obnovu zgrade (npr. energetski pregled)? *
12. Koja sredstva koristite za pokrivanje troškova obnove: (višestruki odabir) *
Required
13. Na koji način najčešće ugovarate izvođače u pojedinoj fazi obnove (molimo da označite najviše 3 ponuđena odgovora)? (višestruki odabir) *
Required
14. Kojim mjerama (ispitivanjima) potvrđujete kvalitetu radova obnove? (višestruki odabir) *
Required
15. Pratite li potrošnju energenata u zgradama kojima upravljate: *
16. Ako ste na prethodno pitanje odgovorili "Da", molimo označite metode priklupljanja podataka: (višestruki odgovor) *
Required
17. Ako ste na 15. pitanje odgovorili "Ne", molimo da ukratko objasnite zašto ne prikupljane podatke o potrošnji energije u zgradama kojima upravljate?
18. Kako mjerite učinke obnove zgrada: (višestruki odabir) *
Required
19. Izvodite li obnovu kao jedan cjeloviti poduhvat radova ili u etapama (pojedinačni radovi raspoređeni u duljem vremenskom razdoblju)? *
Comperhensive renovation -
20. Koji su razlozi zbog kojih ne provodite obnovu u jednom cjelovitom poduhvatu radova? *
Required
21. Postoji li zakonska obveza za prijavu radova obnove lokalnoj vlasti? *
22. Koji dokumenti su potrebni za početak radova na obnovi? (višestruki odgovor) *
Required
23. Razmjenjujete li redovito informacije o tijeku obnove u različitim fazama s vlasnicima zgrada/stanova i u kojim slučajevima (npr. informacije o financijama i troškovima)? *
24. Jesu li stanari (vlasnici) uključeni u donošenje odluka vezano za obnovu (npr. trebaju li dati suglasnost svaki puta kada se provode radovi za obnovu zgrade?) - ako da, u kojoj mjeri? *
25. Provodite li kampanje za podizanje svijesti o dobrobitima obnove zgrada (ekonomskim, društvenim i okolišnim)? *
26. Koje aktivnosti provodite za podizanje svijesti stanara / vlasnika zgrada kako biste ih potaknuli na pokretanje procesa obnove zgrada? (višestruki odgovor) *
Required
27. Uzimate li u obzir lokalne ciljeve predviđene SECAP-om pri donošenju odluka za obnovu zgrada? *
SECAP (Sustainable Energy and Climate Action Plan / Akcijski plan za energetski i klimatski održivi razvoj) - alat za planiranje prilagodbe na klimatske promjene u jedinicama lokalne samouprave razvijen putem Sporazuma gradonačelnika (eng. Covenant of Mayors). Alat je razvijen kako bi pružio detaljan pregled stanja energetske potrošnje i emisija stakleničkih plinova na lokalnoj razini te definira mjerljive akcije za smanjenje emisija, identificiranje mjera za energetsku učinkovitost i usvajanje ciljeva obnovljive energije. Nadalje, pruža oblike djelovanja za prilagodbu klimatskim promjenama uzimajući u obzir rizike koji su relevantni za određeno područje, primjerice poplave i toplinski val. Cilj je također smanjiti energetsko siromaštvo.
28. Jeste li obvezni provoditi godišnje preglede instalacija i/ili druge opreme zgrade? *
29. Koji su najčešći problemi ili izazovi s kojima se susrećete u tijeku obnove zgrada (navedite najviše 5 problema / izazova): *
30. Koje su najčešće prepreke povećanju stope obnove, odnosno povećanju broja cjelovito obnovljenih zgrada? (navedite najviše 5 najčešćih prepreka): *
31. Primjećujete li porast interesa za obnovu postojećih zgrada? *
32. Postoje li odgovarajuće edukacije / treninzi o suvremenim i održivim praksama obnove? *
33.  Želite li ostati informirani o napretku projekta RetrofitHUB, rezultata našeg rada i anketnog upitnika? *
Ako ste na 33. pitanje odgovorili "Da" unesite svoju e-mail adresu na koju ćemo Vas kontaktirati
Izjava o davanju suglasnosti: https://gbccroatia.org/storage/uploads/editor/izjava-o-davanju-suglasnosti_gdpr.pdf. Unošenjem svoje e-mail adrese prihvaćam Izjavu o davanju suglasnosti za pružanje i obradu osobnih podataka Hrvatskom savjetu za zelenu gradnju u svrhu vođenja evidencije članstva, administracije, upravljanje uslugama, te u marketinške svrhe.
Jeste li zainteresirani za online intervju na tematiku obnove zgrada?
S nekim dionicima provodit ćemo intervjue gdje ćemo dodatno diskutirati o tematici obnove zgrada. Intervju će se održati online putem Zoom platforme u terminu koji Vama odgovara i očekivano trajanje intervjua je oko pola sata. Ukoliko ste zainteresirani da s Vama provedemo intervju molimo da nas kontaktirate na aleksandar.jelovac@gbccroatia.org.
Hvala Vam na izdvojenom vremenu za ispunjavanje anketnog upitnika! Vaš doprinos je vrlo vrijedan i omogućit će daljnji razvoj projekta.
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy