แบบสอบถามความพึงพอใจระบบสารสนเทศ โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์
ข้อชี้แจง
แบบสอบถามนี้จัดทำขึ้นมาเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลความพึงพอใจและประเมินความคิดเห็นในการใช้บริการระบบสารสนเทศของโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์
โดยความคิดเห็นของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพและเพื่อพัฒนาด้านการให้บริการข้อมูลระบบสารสนเทศของโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ต่อไป
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบคำถาม
กรุณาใส่ข้อมูลให้ตรงกับความเป็นจริงและตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
1.เพศ *
2.อายุ *
3.ระดับการศึกษา *
5.ความถี่ในการเข้าใช้ *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service