Steven Ma Confessions - SVF

Phong trào Confessions gần đây có vẻ đang lên ngôi. Và theo Crystin thấy thì cái màn Confessions này khá là thú vị.

Thật ra Confession là gì: Nói nôm na là bạn có thể thoải mái vào đây, tâm tình với Tứ ca của chúng ta mà không ai biết bạn là ai. Bạn có thể nói lời yêu thương, có thể nhận xét, bàn tán về các nhân vật của Steven hay đơn giản có thể nói bạn ấn tượng với anh ở điểm nào... bất cứ điều gì bạn muốn. Thậm chí có thể chê bai anh ý mà không ngại ai dị nghị. =)) "Đừng nha, đừng chê anh nha"

Thậm chí chúng tôi, Admins, chỉ có thể thấy lời nhắn nhủ yêu thương mà bạn dành cho Tứ ca mà không thể biết bạn là khủng long hay là thiên thần. =)) Sau đó Ad sẽ post lời nhắn vô danh của bạn lên Face. Danh tín của bạn sẽ mãi mãi là bí mật, trừ khi chính bạn bật mí! ^^


You can confess about Steven Ma in here but your identity will be kept confidential.
SVF admin will post your confession on SVF-Face page to share it for all Little piggies to see. Don't be shy! Give Steven some love now!!!!

    This is a required question