ลงทะเบียน ออกอากาศ HS70A
สมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับมอบหมายจาก สำนักงาน กสทช. ให้ดำเนินการออกอากาศสัญญาณเรียกขานพิเศษ HS70A ระหว่างวันที่ 1 พ.ย.59 ถึง 31 ธ.ค.59 เพื่อให้นักวิทยุสมัครเล่นทุกท่าน กล่าวคำถวายความอาลัยและเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผ่านทางความถี่วิทยุสมัครเล่น โดยให้สมาคมวิทยุสมัครเล่นที่ทำหน้าที่สถานีควบคุมข่ายวิทยุสมัครเล่นของแต่ละจังหวัดทั่วประเทศ ทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายในการรับคำกล่าวถวายอาลัยและเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จากนักวิทยุสมัครเล่นในพื้นที่
จึงขอให้สมาคมวิทยุสมัครเล่นที่ทำหน้าที่สถานีควบคุมข่าย ที่พร้อมออกอากาศสัญญาณเรียกขานพิเศษ HS70A กรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียน เพื่อรับขั้นตอนการปฏิบัติและการใช้งาน Logbook online เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการจัดเก็บข้อมูลที่ถูกต้อง เพื่อส่งให้ กสทช. นำส่ง สำนักพระราชวัง ต่อไป
ชื่อสมาคมวิทยุสมัครเล่น *
Your answer
สัญญาณเรียกขาน สถานีควบคุมข่าย *
Your answer
วัน/เดือน/ปี ช่วงเวลา ที่ออกอากาศ *
Your answer
ความถี่ที่ใช้ออกอากาศ *
Your answer
ข้อมูลสถานี
Your answer
ชื่อผู้ประงาน *
Your answer
เบอร์โทร *
Your answer
Email *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service