Garážový beh - prihláška
prihlásenie tvojho tímu / triedy do behu

(pozn. kontaktné údaje z tohto formulára budú použité len na potvrdenie registrácie a budú automaticky vymazané mesiac po uskutočnení akcie)

Ktorá škola? *
trieda: *
Your answer
meno tímu
môžte doplniť neskôr na akcii (napr. "Matúškove strely" , "G borci" a pod. :)
Your answer
počet členov bežeckého tímu (triedy) *
Your answer
zodpovedný vedúci (učíteľ) *
Your answer
kontakt (tel) *
Your answer
poučenie ku prihláseniu
Komu poskytujeme Vaše osobné údaje?:

Vami poskytnuté údaje spracúvame len na nevyhnutnú dobu počas prípravy a trvania podujatia. Tieto údaje neposkytujeme tretím osobám ani iným subjektom bez Vášho súhlasu.

Ako chránime Vaše osobné údaje?:

Pre zabezpečenie bezpečnosti a ochrany Vašich osobných údajov
využívame technické a organizačné opatrenia najmä ich chránime pred neoprávneným prístupom
k nim a ich zneužitím nepovolanou osobou, zaisťujeme bezpečnosť našich IT systémov. Ak je to
potrebné využívame na ochranu Vašich údajov šifrovanie. Opatrenia pravidelne vyhodnocujeme
a aktualizujeme.

Ak máte ďalšie otázky ohľadne ochrany osobných údajov, prosím kontaktujte nás na garazklub@gmail.com

Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.