Sant eller usant?
Test deg selv: Tror du på hjernemytene?
Hjernen er statisk, og dens strukturer og koblinger forandres kun i barndommen.
1 point
Venstre hjernehalvdel styrer logiske egenskaper, mens høyre hjernehalvdel styrer kreativiteten.
1 point
Vi bruker kun 10-20 prosent av hjernen.
1 point
Hvis vi mister nervekoblinger i hjernen, kan de dannes på ny.
1 point
All læring må skje innenfor visse «kritiske perioder» i vår utvikling.
1 point
Berikede og hjernevennlige læringsmiljø vil gi barn bedre kognitiv utvikling.
1 point
Når lite brukte nervekoblinger svekkes eller forsvinner, gjør det at hjernen utvikles og vi lærer bedre.
1 point
Du blir smartere ved elektrisk hjernestimulering.
0 points
Vi bør velge læringsstil utfra våre dominerende sanser. Visuelle personer lærer best ved å lese, mens kinestetiske personer lærer best ved å gjøre ting i praksis.
1 point
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google.