Đăng ký lớp Kỹ năng thông tin miễn phí

Nhằm giúp bạn đọc tìm kiếm, khai thác và sử dụng thông tin một cách hiệu quả phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu, Trung tâm Học liệu (TTHL) thường xuyên tổ chức các lớp đào tạo Kỹ năng tìm kiếm thông tin miễn phí.

* Bạn đọc có thể đăng ký tham dự qua 1 trong 3 hình thức:
1. Đăng ký online qua form này
2. Đăng ký trực tiếp tại quầy Dịch vụ Tham khảo, tầng 2, TTHL
3. Đăng ký qua email: dichvuthuvien@ctu.edu.vn.

*Điện thoại liên lạc: 0710 387 2254
*TTHL sẽ liên lạc với học viên để thông báo về lớp học

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Chân thành cảm ơn!