Postawy wobec psychiatrów i leczenia psychiatrycznego
Ankieta przeznaczona jest dla pracowników podstawowej opieki zdrowotnej i pracowników opieki psychiatrycznej.

Dziękuję bardzo za pomoc :)
Wypełnienie całej ankiety zajmuje ok 5-15 minut.

I. Postawy wobec psychiatrów i leczenia psychiatrycznego
1. Jaki odsetek ogółu społeczeństwa uważa, Pani/Pana zdaniem, że psychiatria nie jest dziedziną medycyny? *
Captionless Image
2. Jaki jest Pani/Pana zdaniem prestiż psychiatrii w opinii w opinii personelu medycznego pracującego w innych specjalnościach medycznych: *
Captionless Image
3. Jaki odsetek personelu medycznego pracującego w psychiatrii jest zadowolony Pani/Pana zdaniem z wyboru tej specjalności: *
Captionless Image
4. Jaki jest Pani/Pana zdaniem poziom emocjonalnego obciążenia związanego z pracą w psychiatrii: *
Captionless Image
5. Jaki jest Pani/Pana zdaniem poziom odpowiedzialności prawnej związanej z pracą psychiatry: *
Captionless Image
6. Nakłady na finansowanie psychiatrii w stosunku do innych dziedzin medycyny są Pani/Pana zdaniem na poziomie: *
7. Na ile powszechna jest Pani/Pana zdaniem praktyka dyskryminującego traktowania osób leczonych psychiatrycznie w stosunku do chorych somatycznie przez lekarzy innych specjalności: *
Captionless Image
8. Jak wedle Pani/Pana wiedzy ogół społeczeństwa ocenia skuteczność leczenia psychiatrycznego: *
Captionless Image
9. Jaka jest Pani/Pana zdaniem ocena skuteczności leczenia psychiatrycznego: *
Captionless Image
10. Jaka część ogółu społeczeństwa kojarzy Pani/Pana zdaniem leczenie psychiatryczne z przemocą: *
Captionless Image
11. Jaka część ogółu społeczeństwa uważa Pani/Pana zdaniem, że psychiatria jest dziedziną oddziaływań magicznych: *
Captionless Image
12. Jaka część ogółu społeczeństwa jest przekonana Pani/Pana zdaniem, ze psychiatria jest wykorzystywana do ochrony osób, które naruszyły prawo: *
Captionless Image
13.Jaka część ogółu społeczeństwa jest przekonana Pani/Pana zdaniem, że psychiatrzy upodabniają się do swoich pacjentów: *
Captionless Image
14.Która forma leczenia i opieki Pani/Pana zdaniem powinna być uznawana jako podstawowa dla pacjentów chorych psychicznie: *
Captionless Image
II. Postawy wobec chorych psychicznie
1. Które z poniższych sekcji klasyfikacji ICD – 10 obejmują Pani/Pana zdaniem problem zdrowotny, który można określić jako choroba psychiczna (proszę zaznaczyć jedną odpowiedź w każdym wierszu): *
Tak
NIe
Organiczne zaburzenia psychiczne (F.00 – F.09)
Zaburzenia spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych (F.10 – F.19)
Schizofrenia, zaburzenia typu schizofrenii i urojeniowe (F.20 – F.29)
Zaburzenia nastroju (F.30 – F.39)
Zaburzenia nerwicowe, związane ze stresem i pod postacią somatyczną (F.40 – F.48)
Zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi (F.50 – F.59)
Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych (F.60 – F.69)
Upośledzenie umysłowe (F.70 – F.79)
Zaburzenia rozwoju psychicznego (F.80 – F.89)
Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i w wieku młodzieńczym (F.90 – F.98).
2.Kto spośród znanych Pani/Panu osobiście osób był lub jest chory psychicznie: *
Captionless Image
tak
nie
znajomy/sąsiad
przyjaciel
członek dalszej rodziny
członek najbliższej rodziny
ja sam
nikt
3. Jak Pani/Pan sądzi, czy człowiek, który zachorował psychicznie, ma szansę na wyzdrowienie czy też raczej pozostanie chory do końca życia? *
Captionless Image
4. Czy Pani/Pana zdaniem przymus w polskiej psychiatrii stosowany jest: *
Captionless Image
5. Czy zaliczyłaby Pani/zaliczyłby Pan choroby psychiczne do chorób, które zazwyczaj ukrywa się przed innymi ludźmi jako wstydliwe, czy raczej nie? *
Captionless Image
6.Ludzie bardzo różnie odnoszą się do osób chorych psychicznie. Czy mogłaby Pani/mógłby Pan powiedzieć, jaki jest Pani/Pana stosunek do osób chorych psychicznie? *
Captionless Image
7 .Ludzie bardzo różnie odnoszą się do osób chorych psychicznie. Czy mogłaby Pani/mógłby Pan powiedzieć, jaki jest stosunek Pańskiego otoczenia do osób chorych psychicznie? *
Captionless Image
8. Jak zareagowałby Pani/zareagowałby Pan, gdyby okazało się, że osoba, która kiedyś chorowała psychicznie i leczyła się w szpitalu psychiatrycznym, ma zostać (proszę zaznaczyć jedną odpowiedź w każdym wierszu): *
zdecydowanie nie miałbym zastrzeżeń
raczej nie miałbym zastrzeżeń
nie mam zdania
byłbym raczej przeciwko temu
byłbym zdecydowanie przeciwko temu
a. opiekunem/opiekunką Pani/Pana dziecka
b. nauczycielem/nauczycielką Pani/Pana dziecka
c. Pani/Pana lekarką/lekarzem
d. burmistrzem/wójtem w Pani/Pana mieście/gminie
e. posłem/posłanką w Pani/Pana okręgu
f. Pani/Pana synową lub zięciem
g. proboszczem w Pani/Pana parafii
h. Pani/Pana nauczycielką/nauczycielem
i. Pani/Pana szefową/szefem w pracy
j. Pani/Pana współlokatorką/współlokatorem na wczasach
k. Pani/Pana bliskim współpracownikiem
l. niespodziewanym gościem na Pani/Pana przyjęciu
m. Pani(a) kolegą/koleżanką w klasie, grupie studenckiej
n. Pani/Pana najbliższym sąsiadem/sąsiadką
9. Jak Pan(i) sądzi, czy osoby chore psychicznie są w Polsce traktowane gorzej czy tak samo jak inni, gdy chodzi o prawo do (proszę zaznaczyć jedną odpowiedź w każdym wierszu): *
są traktowane gorzej niż inni
są traktowane tak samo jak inni
są traktowane lepiej niż inni
a. pracy, zatrudnienia
b. poszanowania godności osobistej
c. wykształcenia, edukacji
d. ochrony majątku
e. sprawiedliwego sądu
f. opieki społecznej
g. opieki zdrowotnej
10. Gdyby okazało się że w Pani/Pana sąsiedztwie planuje się uruchomienie/budowę placówki dla osób psychicznie chorych, czy wyraziłaby Pani/wyraziłby Pan na to zgodę (proszę zaznaczyć jedną odpowiedź w każdym wierszu): *
tak
nie
a. przychodnia
b. dom pomocy społecznej
c. ośrodek dziennego pobytu
d. mieszkanie chronione
e. szpital
11. W jakim stopniu Pani(a) zdaniem przebyta choroba psychiczna ogranicza zdolność do wykonywania pracy zarobkowej? *
Captionless Image
11a. Czy ograniczenie to jest Pani/Pana zdaniem trwałe: *
12. Czy osoby, które chorowały psychicznie są zdolne do pracy zespołowej *
13. Czy powierzył(a)by Pan(i) pracownikowi, który chorował psychicznie zadanie wymagające dużej samodzielności? *
14. Czy Pani/Pana zdaniem właściwie zorganizowany system psychiatrycznej opieki środowiskowej może zmniejszyć liczbę przymusowych hospitalizacji: *
Metryczka
1. Płeć: *
Captionless Image
2. Wiek (w latach): *
Your answer
3. Staż pracy (w latach): *
Your answer
3a. Staż pracy w psychiatrii (w latach):
Your answer
4. Miejsce zamieszkania: *
5. Miejsca pracy (wielokrotny wybór) *
Required
6. Podstawowe miejsce pracy : *
7: Zawód (wielokrotny wybór) : *
Required
8. Czy posiada Pani/Pan (wielokrotny wybór)
Ankietę opracowano na podstawie: B. Wciórka, J. Wciórka oraz A. Kochański.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms