แบบสำรวจการดำเนินงานจัดซื้อหนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ประจำปีงบประมาณ 2561
คำชี้แจง โปรดกรอกข้อมูลหรือเลือกหัวข้อที่ สพท. ดำเนินการตามข้อเท็จจริง
เขตพื้นที่การศึกษา *
งบประมาณที่เขตพื้นที่การศึกษาได้รับจัดสรรเพื่อการจัดซื้อหนังสือพระราชนิพนธ์ฯ โปรดระบุ
จำนวนโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายในเขตพื้นที่การศึกษาที่ได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดซื้อหนังสือพระราชนิพนธ์ โปรดระบุ
เขตพื้นที่การศึกษาของท่านได้ดำเนินการจัดซื้อหนังสือพระราชนิพนธ์ฯ แล้วหรือยัง
กรณียังไม่ได้จัดซื้อหนังสือพระราชนิพนธ์ฯ โปรดระบุเหตุผล
ในการดำเนินการจัดซื้อ เขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการจัดซื้อเอง หรือมอบโรงเรียนดำเนินการ
จากงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เขตพื้นที่การศึกษาของท่านใช้งบประมาณในการจัดซื้อหนังสือพระราชนิพนธ์ จำนวนเท่าไหร่
ในการดำเนินการจัดซื้อหนังสือพระราชนิพนธ์ฯ เขตพื้นที่การศึกษาหรือโรงเรียนของท่านจัดซื้อหนังสือจากที่ใด
หากซื้อหนังสือจากบริษัทหรือร้านค้าที่จำหน่ายหนังสือ โปรดระบุชื่อบริษัทหรือร้านค้า และจังหวัดที่ตั้ง
ท่านจัดซื้อหนังสือพระราชนิพนธ์ฯ เรื่องใดบ้าง (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 รายการ)
หากเขตพื้นที่การศึกษาหรือโรงเรียนจัดซื้อหนังสืออื่นๆ โปรดระบุ
กรณีที่จัดซื้อหนังสือแล้ว กรุณาส่งไฟล์เอกสารหลักฐานการดำเนินงานฯ เช่น ใบสั่งซื้อ รายการหนังสือที่สั่งซื้อ (โปรดแนบไฟล์)
หากท่านซื้อหนังสือพระราชนิพนธ์ไม่ครบทุกเล่ม โปรดระบุเหตุผล
ปัญหาอุปสรรค
ข้อเสนอแนะ
ผู้ให้ข้อมูล (ชื่อ-สกุล) *
เบอร์โทรศัพท์ *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Additional Terms