Kungsgärdets egnahems- och fruktodlarförening

Allt sedan Egnahemsföreningar uppkom i början av 1900-talet har syftet varit att hjälpa varandra på olika sätt, bland annat genom skötsel av sina trädgårdar. Jag är intresserad av att veta hur föreningen fungerar idag och om man kan dra några kopplingar till ett hållbarhetsperspektiv. För att få en uppfattning om det hoppas jag att du vill svara på några frågor. Resultatet kommer att användas som en del i en C-uppsats som ska läggas upp på Kulturgeografiska institutionen på Uppsala Universitet. Du är anonym i undersökningen.

Jag vill att du på varje fråga markerar det alternativ som stämmer bäst överens med din uppfattning.

Tack för din medverkan!

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question