ใบสมัครเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพการแพทย์แผนไทย(ก) รุ่นที่ 3 วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (เริ่มเรียน มิถุนายน 2563)
กรุณาอ่านและทำความเข้าใจเงื่อนไข ก่อนกรอกข้อมูลของท่านตามความเป็นจริง

1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพการแพทย์แผนไทย วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ ได้รับการรับรองจากสภาวิชาชีพการแพทย์แผนไทย เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 โดยเปิดเรียน 2 สาขา ได้แก่ เภสัชกรรมไทย และเวชกรรมไทย (บังคับเรียนทั้งสองสาขา) เป็นหลักสูตรที่เน้นให้ผู้เรียน รู้ลึก ปฏิบัติจริงในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย รู้รอบการแพทย์ทางเลือก รู้จริงเรื่องธุรกิจที่เกี่ยวกับการแพทย์แผนไทย ภายใต้มาตรฐานระดับมหาวิทยาลัย

2. ระยะเวลาศึกษาทั้งหมด 3 ปี 6 ภาคการศึกษา เปิดเรียนเดือน มิถุนายน ของทุกปี คลิดดูแผนการศึกษา https://bit.ly/2m4NzaX

3. เรียนทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดของมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ เวลา 9.00-17.00 น. เพื่อให้จำนวนชั่วโมงครบตามข้อกำหนดของสภาวิชาชีพการแพทย์แผนไทย คลิกดูตารางเรียน shorturl.at/mtxNR

4. ค่าเล่าเรียนแบบเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร 180,000 บาท แบ่งชำระ 6 เทอมๆ ละ 30,000 บาท

5. ทีมผู้สอนมีประสบการณ์วิชาชีพการแพทย์แผนไทยตั้งแต่ 5-20 ปี

6. จำกัดจำนวนผู้เรียนไม่เกินรุ่นละ 60 คน หากสามารถยอมรับเงื่อนไขข้างต้น กรุณาโอนมัดจำ 5,000 บาท เข้าบัญชี วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ ธนาคารกสิกรไทย สาขาเออร์เบิน สแควร์ เลขที่บัญชี 053-3-22838-0 และส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ email: ketchada.cho@dpu.ac.th

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ อ.เกศชฎา โชติพูล โทร.0857513886
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Dhurakij Pundit University. Report Abuse